Donacija likovnih djela udruženja „Enkaustika“

19.09.2017. Naš Centar posjetila je gđa. Jasmina Muhić, iz Travnika. Naime, gđa. Jasmina je članica Udruženja „Enkaustika“, koja se bavi humanitarnim radom, organizirajući Likovne kolonije, te slike nastale na koloniji poklanjaju u humane svrhe.
Ove godine Udruženje je odlučilo da dio slika poklone našem Centru. Tako je i cilj posjete gđe. Jasmine bio da nas posjeti, te lično uruči likovna djela nastala na Likovnoj koloniji koja je održana 20. i 21. maja 2017. u Bugojnu, a povodom Dana Ajvatovice koji se tradicionalno održavaju u Srednjobosanskom kantonu. Tema ove kolonije je bila „Kistom kroz gradove Srednjobosanskog kantona“. Na pomenutoj koloniji učestvovalo je 20-ak slikara iz BiH i Slovenije.
Ovim putem djeca i osoblje Centra „Duga“ se još jednom zahvaljuju na posjeti i vrijednoj donaciji Udruženja „Enkaustika“