IZVJEŠTAJ ZA III KVARTAL 2017

PERIOD JULI-SEPTEMBAR

U našem Centru trenutno je smješteno 15-oro djece različite starosne dobi.

STRUKTURA DJECE PO GRUPAMA

GRUPE DJEVOJČICE DJEČACI UKUPNO
I      0-15 MJESECI 3 1 4
II    15MJ.-3 GOD. 2 2 4
III   3-6 GOD. 5 2 7
10 5 15

 

U protekla tri mjeseca dvoje djece je napustilo naš Centar: jedno dijete je vraćeno u biološku porodicu, a jedno dijete je zbrinuto usvajanjem.

Što se tiče prijema nove djece u proteklom periodu nismo primili niti jedno dijete.

ZDRAVSTVENO STANJE

Zdravstveno stanje djece je uglavnom bilo uredno u proteklom periodu, uz redovne mjesečne preglede nadležnog pedijatra.Takođe su obavljeni i specijalistički pregledi određene djece po preporukama nadležnog pedijatra.

Zbog sezone godišnjih odmora, vanjski saradnici;logoped i psiholog nisu obavljali tretmane sa određenom djecom. Tretmani su odrađivani u Centru od strane vaspitača po predhodnim uputama logopeda i psihologa.

DRUŽENJE SA VELIKIM DRUGARICAMA

Druženja sa Velikim drugaricama su odrađivana prema planiranim aktivnostima svakih petnaest dana.

PUTOVANJA

Starija grupa djece je bila na ljetovanju od 29.06-05.07.

23.08. Starija grupa djece je bila na izletu, na nama blizom etno selu „Hajdučka česma“.Djeci ovo nije bila prva posjeta ovom domaćinstvu, ali su sa puno sreće i radosti proveli lijep dan u igri u prelijepom prirodnom okruženju.

POSJETE

Naš Centar gotovo svakodnevno ima posjete,pa smo tako i u proteklom periodu imali veliki broj posjeta dobrih ljudi, kako fizičkih tako i pravnih lica ,koji su sa svojim donacijama pomogli normalno funkcionisanje našeg Centra. Posebno veliki broj posjeta smo imali povodom praznika Kurban Bajrama.Posjetili su nas:

-Samir Memagić,

-Dječiji vrtić „Filii“-Bihać,

-Lubenović Emin,

-Ramić Belma,

-Memagić Muharem,

-Dželilović Amina i Amir,

-Abdijanović Ibro,

-Kržalić Nevresa,

-Fetibegović Zlata i Ilijas,

-Handanović Jasmin,

-Hošić Muharem,

-Ćenanović Enver,

-Balić Ismet,

-Budimlić Emina i Alen sa tetkom,

-Jasmina iz firme „Ovako“,

-Čaušević Samira i Fikret,

-Hasadzić Almedina i Sanel,

-Družić Alma,

-Karajčević Emina i Mirsad,

-Bužimkić Sulejman i Sanel,

-Kolaković Almin,

-Reichlmair Dragica,

-Šabić Sanel,

-Aletić Alma,

-Kazaz Adnan,

-Moto klub „Stara karabaja“,

-Salkić Amel,

-Pjević Fatima i Mirsad,

-IFRA Škotska i Služba C.Z. Cazin,

-Salkić Hamdija,

-Abdijanović Mesud,

-Čelebić Fatima i Ibrahim,

-Felić Munib,

-Ferizović Sutka,

-Hodžić Senada i Ismet,

-Dolić Jasna,

-Vukobrat Amanda i Miroslav,

-Suljanović Lejla,

-Memić Ramo,

-Aganbegović Asmira i Almir,

-Veladžić Seldin,

-Dedić Mersa i Muhamed,

-Ginekološka ordinacija  Toromanović dr. Jasminka,

-Jušić Ajka i Husnija,

-Begić Hasiba i Mustafa,

-Begić Suad,

-Mehić Fatima i Bećir,

-Bešić Đemal,

-Murić Muhamed,

-Begić Elvis,

-Zulić Hasnija,

-Lonić Aldijana i Jasmin,

-Kišmetović Šefika,

-Muminćehajić Nadina i Amar,majka Semira i otac Sead,

-Ramić Bajro,

-Omerhodžić Izeta i Kemal,

-Tahrić Ahmet,

-Sulejmanagić Sulejman,

-Burzić Enisa i Džemal,

-Beširević Suad,

-Mrak Bašić Šemsa,Prošić Jasmin,

-Husić Ismeta,

-„Društvo dobrih ljudi“-Bihać

-Jasmina Muhić.

Ovim putem djeca i osoblje Centra „Duga“ se zahvaljuju svima koji su nas posjetili ,i svojim donacijama pomogli nesmetan rad našeg Centra.