INFORMACIJE ZA IV KVARTAL 2017.

PERIOD OKTOBAR-DECEMBAR

U Centru Duga trenutno boravi 15 mališana različite starosne dobi.

TABELARNI PRIKAZ DJECE PO GRUPAMA

GRUPA DJEČACI DJEVOJČICE UKUPNO
I GR. 0-15 MJESECI 1 3 4
II GR 15MJ-3 GOD. 2 2 4
III GR 3-6 GOD. 2 5 7
5 10 15

 

U protekla tri mjeseca nismo imali prijema nove djece,a ni odlazaka djece iz Centra.

ZDRAVSTVENO STANJE

Zdravstveno stanje djece u proteklom periodu je uglavnom bilo uredno,uz redovne mjesečne preglede dr. pedijatra. Po preporukama dr. pedijatra određena djeca su obavila i specijalističke preglede. Jedno dijete je uz saglasnost nadležnog Centra za socijalni rad obavilo operativni zahvat u Sarajevu, čiji oporavak je uredno protekao.

Naši redovni vanjski saradnici: logoped i psiholog su obavljali tretmane sa djecom kojima je potreban ovaj vid pomoći, odnosno logopedski i psihološki tretman.

DRUŽENJE SA VELIKIM DRUGARICAMA

Prema planiranim aktivnostima redovno su održavana druženja sa Velikim drugaricama, te im se ovim putem zahvaljujemo na suradnji tokom protekle godine.

POSJETE

Naš Centar je i u proteklom periodu imao veliki broj posjeta, a najviše pred novogodišnje praznike. Posjetili su nas:

OKTOBAR

Alisa Lipovača,

J.U. Gradski vrtić Bihać,

Favorit Bihać,

Zemina i Muhamed Okanović,

Dževad Pehlivanović i prijatelj,

O.Š. Cazin 1,

Kosović Mima i Senka,

Elke Obermeyer i Klaus Korduan,

Kurtović Dženana,

Emra i Husein Bečić,

Zulić Elvedina,

Karalić Rifeta  i prijateljice,

Dedić Gordana.

NOVEMBAR

Puškar Sajra i Admir,

Lukić Marina i Gordan,

Husić Ismeta i Nandino,

Hrustić Nazika,

Redžić Emina i Redžep,

Kasumović Elvir,

Reichlmair Gerson Dragica,

DECEMBAR

Muharemović Nermina i Izet,

Hadžić Hajrija i Enes,

Unapromet d.o.o. Cazin,

Premijer Vlade USK Husein Rošić i Crveni križ Bihać,

Stanić d.o.o . Kreševo,

II Pješadijski bataljon O.S. BIH kasarna „Adil Bešić“,

Hasan Omanović Hako,

Husić Ismeta i Nandino,

Centar „Ležaj“ d.o.o.,

Demirović Husnija,

Muminović Mirza,

Lubenović Rifet,

Rizvanović Edina i Nijaz,

Kajtazović Amir,

O.Š. „HARMANI 2“,

Nuspahić Refika i Pjević Fatima,

Crveni križ i Rotar Akt,

Škrgić Rasim,

Mašinsko-saobraćajna škola Bihać,

M.K. „Stara Karabaja“,

ABC Udruženje  i Opština Bihać,

Udruženje žena „Ljiljan“ ,

M.K. „Balkanbikerz“ i prijatelji iz Graza,

„Društvo dobrih ljudi“ Bihać,

Goretić Jasmina,

Halilagić Alimna,

Loib Šehiza.

Udruženje „Noć Bosne i Hercegovine“ iz Frankfurta

Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se još jednom zahvaljuju svima koji su nas posjetili, te svojim vrijednim donacijama pomogli normalno funkcionisanje našeg Centra.

 

DOLAZAK DJEDA MRAZA

30.12.2017.

Kao i predhodnih godina, djecu našeg Centra je predposljednji dan Stare godine posjetio djedica u crvenom odijelu, duge sijede brade. Djeca su sa nestrpljenjem iščekivala njegov dolazak. Zajedno sa djecom iz mjesta,te djecom naših uposlenica dočekali su ga u veseloj atmosferi. Za djedicu su pripremili kratki novogodišnji program,a zauzvrat Djeda Mraz im je podijelio njihove novogodišnje poklone.