KAMPANJA „DJECI S LJUBAVLJU“

25.05.2018. Naš Centar su posjetili predstavnici “ORBICO“ – Grupe iz BiH i uručili vrijednu donaciju u vrijednosti od 7.500 KM. Naime  povodom kampanje DJECI S LJUBAVLJU koju je navedena kompanija provela u periodu od 01.02.-31.03.2018.  kupovinom brojnih proizvoda: prehrambenih, higijenskih, kućanskih aparata, igračaka itd. od poznatih brendova koje zastupa ORBICO – Grupa obezbjeđena su sredstva u iznosu od 100 000 KM, za  potrebe 6 domova za djecu bez roditeljskog staranja u BiH.

Osnovni cilj kampanje je bio da se djeci bez roditeljskog staranja pomogne u poboljšanju kvalitete života, te da se skrene i obrati pažnja javnosti prema djeci bez roditeljskog staranja koja borave u ustanovama.

Ovom kampanjom je obuhvaćen i naš Centar, te donacijom u vrijednosti  od 7.500 KM koju smo dobili  na osnovu broja djece smještene u našem Centru sadržavala je veću količinu higijenskih artikala, tehničkih proizvoda te pelena za djecu, što će nam u narednom periodu biti od velike koristi.

Djeca i osoblje Centra „Duga“se ovim putem još jednom srdačno zahvaljuju kompaniji „ORBICO“ na vrijednoj donaciji.