Informacije za I kvartal 2019

PERIOD JANUAR-MART

U našem Centru trenutno je zbrinuto 18-oro djece različite starosne dobi.

STRUKTURA DJECE PO GRUPAMA

GRUPE DJEVOJČICE DJEČACI UKUPNO
I GRUPA 0-15 MJ. 2 4 6
II GR.15MJ-3 GOD. 3 2 5
III GR.3-6 GOD. 4 3 7
9 9 18

 

U proteklom periodu naš Centar je napustilo dvoje djece, koja su po rješenjima nadležnih CZSR usvojena.

Što se tiče prijema djece u centar ,imali smo dva prijema iz bolnice tkđ. prema zahtjevima nadležnih CZSR.

ZDRAVSTVENO STANJE

U proteklom periodu djeca našeg Centra su imala redovne mjesečne preglede nadležnog pedijatra. U dva navrata smo imali pojavu viroze kod djece praćenu visokom tjelesnom temperaturom. Samim tim u našem Centru smo i dva puta imali vanredno stanje zbog zdravstvenog stanja djece.

Što se tiče vanjskih saradnika psihologa i logopeda ,redovno su odrađivani tretmani sa određenom djecom osim kad je bilo stanje viroze, tada nisu odrađivani tretmani.

DRUŽENJE SA VELIKIM DRUGARICAMA

Prema planiranim aktivnostima druženja su održavana svakih 15 dana ,osim kad su djeca bila bolesna .

PUTOVANJA

U proteklom periodu djeca nisu išla na planirana putovanja, zbog zdravstvenog stanja , i zbog zimskog perioda i ružnih vremenskih prilika.

POSJETE I DONACIJE

Naš Centar je i u proteklom periodu imao dosta posjeta koji su sa svojim donacijama pomogli normalno funkcionisanje našeg Centra.Posjetili su nas:

-Esma i Damir Smajić-Bihać,

-Fikro Bosnić-Bihać,

-Belma Herak-Bihać,

-Edin Zulić-Orašac,

-Aida Olovčić-Ibrahimović-Sarajevo,

-Jasmin Halimović-Ključ,

-Sanus Foturum-Srednja poljoprivredna škola Sanski Most,

-Hako Omanović-Austrija,

-Zlatka Tatlić-Bihać,

-Granična policija BiH-Bosansko Grahovo,

-Amir Rekić-Bihać,

-Jasmin Ćoralić-Sanski Most,

-Zarka Balijagić-Frankfurt,

-Elmin Vukalić-Bužim,

-Renata Alić-Bihać,

-Kemo Bećiragić-Kulen Vakuf,

-Bekira Mehadžić-Austrija,

-Helena i Damir Lasić-Mostar,

-Amela Šurković-Sarajevo,

-Hanifa Selanović-Tuzla,

-Amra Duranović-Kljuć,

-J.U. CZSR Bosanski Petrovac,

-Udruženje penzionera i Aktiv žena Bosanska Krupa.

Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se još jednom zahvaljuju na posjetama i donacijama, koje su od velikog značaja za normalno funkcionisanje Centra.