IZVJEŠTAJ ZA III KVARTAL 2019 GODINE

PERIOD JULI- SEPTEMBAR

U Centru „Duga“ trenutno boravi 22-je djece različite starosne dobi, što znači da je popunjenost kapaciteta oko 90%.

STRUKTURA DJECE PO GRUPAMA

GRUPE DJEVOJČICE DJEČACI UKUPNO
I GRUPA 0-15 MJ. 3 4 7
IIGRUPA15MJ-3 G. 3 5 8
III GRUPA 3-6 GOD 4 3 7
10 12 22

 

U proteklom periodu Centar je napustilo 4-oro djece koja su po rješenjima nadležnih CZSR zbrinuta i to: dvoje djece je zbrinuto usvajanjem ,dok je dvoje djece smješteno u drugu Ustanovu.

Naš Centar je u proteklom preiodu imao prijem dvoje djece : jedno dijete je primljeno iz bolnice a jedno iz porodice.

ZDRAVSTVENO STANJE

Zdravstveno stanje djece u proteklom periodu je uglavnom bilo uredno uz redovne mjesečne preglede nadležnog pedijatra.

Naši vanjski saradnici psiholog i logoped zbog sezone godišnjih odmora nisu redovno obavljali tretmane, ali su tretmani sa određenom djecom odrađivani od strane vaspitača po predhodnim uputama od strane psihologa i logopeda.

Od 14.-16. 08. u našem Centru je boravila gđa. Dorothea Weinberg dječiji psiholog iz Njemačke. Za vrijeme svog boravaka gđa. Dorotea je boravila sa djecom, posmatrala ih te na kraju dala svoje upute za određenu djecu.

DRUŽENJA SA VELIKIM DRUGARICMA

Prema planiranim aktivnostima u ljetnom periodu ,druženja sa Velikim drugaricama su redovno održavana.

PUTOVANJA I IZLETI

Zbog ljetnih vrućina djeca nisu išla na putovanja u našoj blizini.

LJETOVANJE

I ove godine kao i predhodnih godina straija grupa djece je u pratnji svojih teta boravila na ljetovanju osam dana od 31.08-6.09. Ove godine djeca su kasnije išla na more jer je početak ljeta bio hladan. Ovogodišnji boravak na moru protekao je uredno. Neka od djece su ove godine po prvi put na moru, ali to nije bila nikakva smetnja za njih, rado su uživala u morskom suncu i vodi. Kao i svaki put vratili su se zadovoljni sretni i sa puno doživljaja.

IZLET U PRIRODU PORED UNE

Zajedno sa Velikim drugaricama organiziran je odlazak u prirodu pored rijeke Une. Djeca su provela ugodno popodne  uz igru, druženje i roštilj.

OBILJEŽAVANJE 20 GODINA CENTRA „DUGA“

27-09-2019.S obzirom da Centar „Duga“ove godine navršava 20 godina postojanja, upriličeno je skromno obilježavanje ove godišnjice  u prelijepom prirodnom okruženju u Turističom centru DISCOVER u Kulen Vakufu. Obilježavanju ove godišnjice su pored uposlenih u Centru „Duga“ prisustvovali njihovi bračni drugovi, te predstavnici H.O. Schuztengel Gesucht bez kojih rad  u Centru „Duga“ bi bio nezamisliv. Druženje uz večeru, te prisjećanja proteklih dvadeset godina potrajalo je do kasnih večernjih sati. Ovim putem se još jednom zahvaljujemo predstavnicima iz Njemačke koji su svojim  prisustvom uveličali ovu našu godišnjicu.

POSJETE

Naš Centar je i u proteklom periodu imao veliki broj posjeta kako fizičkih tako i pravnih lica.

Posjetili su nas:

-Glumac Mehmed-Cazin,

-Seferović Alma –Bihać,

-Čataković Samra-Njemačka,

-Krivdić Saim-Njemačka,

-Musa Džanan-Bihać,

-Mustafić Almir-Bon,

-Keranović Salih,Edin ,Ermin-Ključ,

-Džubić Hermin i Majda-Ključ,

-Avdagić Husnija-Bosanska Krupa,

-Mržljak Jsan i Enver ST. Louis,

-Alagić Jasminka,

-Muhić Asima i Hanna,

-Mujanović Lejla,

-Dželilović Amir i Omir,

-Global technical service,

-Emrić Alen i Hanka-Njemačka,

-Zulić Adisa i Safet-Bihać,

-Žunić Samir –Ljubljana,

-Babić Alaga –Cazin,

-Babić Šemsa-Cazin,

-Pehlivanović Rifet i Remzija,

-Dubnovis Elvira,

-Bećiragić Alma,

-Liđan Muhamed –Cazin,

-Nuhić Esad,Hodžić Aziz, Suljić Fate-Stijena,

-Liđan Refik-Cazin,

-Udruženje žena Orahova,

-Gromilić Samila i Aldin-Švicarska,

-Pjević Fatima i Mirsad,

-Muslić Emir i Jušić Melisa-Bihać,

-Bužimkić Ramiz –Bosanska Krupa,

-Omeradžić Sahid-Brekovica,

-Moto maraton „Dani slobode“-Bećo Jukić,

-Halilović Nađa i Dino- Enns,

-Rizvić Edina i Omer-Stijena,

-Mujić Esra-Ripač,

Alagić Mersed,

-Srce Cazina,

-Kovač Muhamed,

-Suljanović Lejla,

-Ginekološka ordinacija „Toromanović“ –Cazin,

-Rekanović Amir-Bihać,

-Begić-Jašaragić Đulse-Austrija,

-Samardžić Hasan –Hasko-Cazin,

-Hrnčić Smail –Ćiro-Cazin,

-Samardžić Hasan i Arnela –Cazin,

-Abdagić Jusuf i Omer,

-Čelebić Dijana –Salzburg,

-Omerović Sabrina i Halil-Švicarska,

-Demirović Edita i Ermin-Luksemburg,

-Jušić Ajka i Husnija,

-Dizdarević Saima i Edin,

-Begić Hasibe i Mustafa,

-Aličajić Zinka i Mujaga-Velika Kladuša,

-Ačličajić Fahreta i Mensur,

-Aličajić Amela,

-Vilić Himzira,

-Vilić Selina,

-Idriz i Adila,

-Šumar Ajko,

-Aličajić Jasna,

-Omerović Sanela i Denis,

-Rahmanović Fikreta-Vrsta,

-Šomić Džafer,

-Vojić Sidika,

-Keranović Nejad –Kozarska Dubica,

-Nuspahić Fatima-Bihač,

-Halkić Esad,

-Mujagić Elvir –Kamenica,

Beganović Ramiza i Hare-Kulen Vakuf,

-Bešić Remzija i Đemal,

-Kedić Mersiha i Adnan,

-Kasupović Juso-Bihać

-Botonić Jasmin-Ključ,

Kahrić Hamdija-Jajce,

-Auto „Melka“D.O.O. –Velika Kladuša,

-Ruzvanović Edina,

-Mihelčić-Čučić Lana-Bihać,

-Ružnić Aldin-Ripač,

-Burzić Đulistana-Bosanska Krupa,

-Radončić Adnesa-Cazin,

-Suljić Adina i Irnes-Austrija,

-Lonić Aldijana-Beč,

-Za Australian Bosnian womens association žena –ženi(Sanela  Makki),

-Karabegović Irfan-Bihać,

-Crvneni križ Bihać,

-Bužimkić Sanel –Austrija,

-Bajrić Safet,

-Beširević-Ljubijankić Amela,

-Hrnjica Dženana-Ripač,

-Zulić Adis –Sarajevo,

-Rožić Šefika-Stari Majdan,

-Elma-Bihać,

Omerhodžoć  Izeta i Kemal,

Seferović Ismet-Kulen Vakuf,

-Hadžić Jusmira i Sanel –Orašac-Kulen Vakuf,

-Okanović Muhamed,

-Alešević Bob i familija-Australija,

Saračević Elvir-Bihać,

Hasifić –Beglerović Mensura-Sarajevo.

Ovim putem djeca i osoblje Centra „Duga“ se još jedno zahvaljuju svima koji su nas posjetili i svojim donacijama kako novčanim tako i materijalnim pomogli normalno funkcionisanje našeg Centra.