IZVJEŠTAJ ZA I KVARTAL 2020

PERIOD JANUAR-MART

U našem Centru trenutno boravi 16-oro djece različite starosne dobi.

STRUKTURA DJECE PO GRUPAMA

GRUPE DJEVOJČICE DJEČACI UKUPNO
I GR.0-15 MJESECI 1 3 4
IIGR.15MJ.-3GOD. 2 4 6
IIIGR.3-6 GOD. 4 2 6
7 9 16

 

U Centar je u proteklom periodu po rješenju nadležnog CZSR primljeno jedno dijete iz porodice .

Što se tiče odlazaka iz Centra:četvero djece je napustilo Centar po rješenjima nadležnih CZSR. Dvoje djece je zbrinuto usvajanjem, dok je dvoje djece smješteno u drugu Ustanovu.

ZDRAVSTVENO STANJE

U proteklom periodu zdravstveno stanje djece je uglavnom bilo uredno uz redovne mjesečne preglede nadležnog pedijatra,osim za mjesec mart kada nije obavljen pregled djece usljed pojave pandemije corona virusa.

Takođe naši redovni vanjski saradnici :logopeed i psiholog su obavljali tretmane sa određenom djecom, sve do pojave pandemije corona virusa.

DRUŽENJA SA VELIKIM DRUGARICAMA

Prema planiranim aktivnostima druženja su obavljana svakih 15 dana , sve do pojave pandemije corona virusa,kada su prekinute ove aktivnosti do daljnjeg.

IZLETI I PUTOVANJA

U proteklom periodu djeca nisu išla na izlete i putovanja. Jedan od razloga je bio zimski period, pa zatim pojava viroze kod djece , te na kraju zbog pojave corona virusa.

POSJETE

I  u proteklom periodu naš centar je imao dosta posjeta kako fizičkih tako i pravnih lica, te osoba koje su svoje donacije poslali poštom.

Posjetili su nas;

-Ljubijankić Ahmet-Ripač,

-„IZBOR“Trgovine d.o.o. – Cazin,

-I Sredenja škola -Velika Kladuša,

-J.U. O.Š. -„Vrhpolje“,

-Drednja škola „Sanus Futurum“ –Sanski Most,

-Ćiril Dežman-Slovenija,

-Apoteka „Džin“ Ćuprija –Cazin,

-Tajma Dedović-Mostar,

-Neila Gehret,

-Kudić Hamdija-Velika Kladuša,

-El Fuego-Moto klub-Velika Kladuša,

-Damir Mašić-Bihać,

-Nihad Tabak-Studgart,

-Eva Samantha i Marco Mastel-Talheim,

-Babić Alaga,

-O.Š. „Fadil Bilal“-Šumatac,

-Hodžić Sedifa-Istra,

-Amina,

-Borea d.o.o. Kreševo,

-Damir i Zemira Ramić-Bosanski Petrovac,

-Plus d.o.o. –Sarajevo,

-Neila Gehret-Njemačka,

-Nadarević Armin i prijatelji-Tržačka Raštela,

-Čarolija darivanja,Kekić Damir-Bosanska Krupa.

Ovim putem, djeca i osoblje Centra Duga se zahvaljuju svima koji su nas posjetili, i svojim donacijama pomogli nesmetan  rad našeg Centra.

MJERE PREVENCIJE ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA CORONA VIRUSA

Usljed pojave pandemije corona virusa u svijetu, a prema naredbi Federalnog štaba civilne zaštite da se obustave posjete i izlazci štićenicima u ustanovama socijalne zaštite, Stručni Tim Centra „Duga“ donio je odluku o formiranju Timova koji bi radili sa djecom.

Prema ovoj odluci svaki tim od šest uposlenika bi radio sedam dana , dok bi ostali uposleni bili kod kuće.

21.03. 2020. Održan je sastanak sa svim uposlenicima, na kojem su formirani Timovi dobili upute za rad narednih sedam dana.

Sastav Timova I, II, III je formiran tako da su u svakom Timu ravnomjerno zastupljene uposlenice koje obavljaju poslove njjegovateljica,odgajateljica,medicinskih sestara, kuharica i spremačica u „Centru Duga“

Formirana su tri Tima(I,II,III). Prvi Tim je ušao u Ustanovu 23.03. -30.03..

Ostali uposleni su kod kuće u pripravnosti.