IZVJEŠTAJ ZA II KVARTAL

PERIOD APRIL- JUNI

U Centru Duga trenutno je zbrinuto 18-oro djece različite starosne dobi.

STRUKTURA DECE PO GRUPAMA

GRUPE DJEVOJČICE DJEČACI UKUPNO
I GRUPA 0-15 MJ. 1 5 6
IIGRUPA 15 MJ-3G. 2 3 5
IIIGRUPA 3-6GOD. 4 3 7
7 11 18

U proteklom periodu Centar je napustilo jedno dijete, po rješenju nadležnog CZSR smješteno pod starateljstvo. Što se tiče prijema u Centar , primljeno je dvoje djece iz bolnice.

ZDRAVSTVENO STANJE

Zdravstveno stanje djece u proteklom periodu je bilo uredno.

Nakon ukidanja restriktivnih mjera usljed pojave pandemije Covid 19, redovno se obavljaju mjesečni pregledi nadležnog pedijatra. Po preporuci nadležnog pedijatra obavljeni su određeni specijalistički pregledi.

Naši stalni vanjski saradnici ; logoped i psiholog, nakon ukidanja restriktivnih mjera, obavljali su tretmane sa određenom djecom.

DRUŽENJA SA VELIKIM DRUGARICAMA

Usljed pojave pandemije Covid 19 , druženja sa Velikim drugaricama nisu obavljana.

IZLETI I PUTOVANJA

Planirani izleti i putovanja nisu realizirani zbog pandemije Covid 19.

POSJETE

Što se tiče posjeta našem Centru,bile su zabranjene po naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstava zdravstva. Nakon popuštanja restriktivnih mjera, a po odluci Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,od 30.05.2020. posjete su dozvoljene.

Posjetili su nas:

-Violeta d.o.o-Bihać,

-Ekipa sa termina-Velika Kladuša,

-Fis-Bihać,

-Murtić Agim,

-D.O.O. Vokel –Bihać,

-Zahirović Sanja i Nurudin,

-Džajić Minka-Canada,

-Ibradžić Zulka-Bihać,

-Muzaferović Izet-Bosanska Krupa,

-Bužimkić Amela-Bihać,

-Bećiragić Mustafa –Kulen Vakuf,

-Šemić Ibro-Bihać,

-Zulić Omer-Bosanski Petrovac,

-Hadžić Anela,Topalović Senad,Pečenković Amir,Rekanović Zemina,Šibić Izeta,Ekić Merjema,

-Dizdarević Ramiza i Emira,

-Crveni križ-Bihać,

-Redžić Mehmed-(MN REDŽIĆ),

-Rekić Ibrahim, Fatima i Irfad,

Muhamedagić Mirsad,

-Karalić Mehmed-Velika Kladuša,

-Memić Osme,

-Ramić Mehina Kulen Vakuf,

Dželilović Omir,

Hrnjić Dinko-Kulen Vakuf,

-Okanović Dženana –Velika Kladuša,

-Begić Mirsad i Kajtezović Nedim-Skokovi,

-Kurtagić Edin,

-Ekipa sa termina,

-Radolf Danijela-Bihać,

-Žerić Dženana-Bihać,

-Minja promet vl.Edin Mešić-Bihać,

-Draganović Halida,

-Mujinović Haris-Bihać,

-Haračić Berina i Begić Nerminka-Travnik,

-Violeta –Bihać,

-Kalinić Antun i Popović Zorica

Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se još jednom zahvaljuju svima  koji su nas posjetili, te svojim donacijama pomogli nesmetan rad našeg Centra.

Od 03-05-2010, nakon popuštanja restriktivnih mjera, uvedenih pojavom pandemije Covid 19, u našem Centru smo prekinuli rad po Timovima, te se vratili u normalne smjene.