Centar „Duga“ podržan od strane BH Pošte

U ponedjeljak 05.10.2020 je u prostorijama Generalne direkcije BH Pošte promovisana prigodna dječija poštanska marka sa motivom Centra za djecu “DUGA”.  Izvršni direktor Sektora za razvoj i informacione sisteme BH Pošte, Nedim Matoruga dodijelio je prvi primjerak ove poštanske marke povodom 9. oktobra, Svjetskog dana pošte direktorici Centra, Sabini Lješčanin.

Ova posebna dječija poštanska marka nosi motive Centra “DUGA” i izdaje se povodom Svjetskog dana pošte. Tiraž je 10.000 komada, a nominalna vrijednost 0,90 KM. Autorica marke je Branka Sumenić-Bajić. Odštampan je i FDC koverat.

BH Pošta je kao društveno-odgovorna kompanija odlučila, izdavanjem poštanske marke, podržati rad Centra Duga i njegova nastojanja da što više pomaže najmlađoj populaciji, pripremajući ih dalje za život u socijalnim zajednicama. “Promocijom dječije poštanske marke želimo skrenuti pažnju na probleme s kojima se susreću djeca koja ostanu bez roditeljskog staranja, ali i zahvaliti Centru za djecu bez roditeljskog staranja “DUGA” iz Kulen Vakufa što su jedni od onih koji se nesebično daju kako bi u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima pomogli što većem broju djece” – istakao je izvršni direktor BH Pošte, Nedim Matoruga.

Izvor: posta.ba