IZVJEŠTAJ ZA III KVARTAL

PERIOD JULI- SEPTEMBAR

U našem Centru trenutno boravi 18 mališana različite starosne dobi.

STRUKTURA DJECE PO GRUPAMA

GRUPE DJEVOJČICE DJEČACI UKUPNO
I Grupa  0-15mjeseci 4 4
IIGrupa 15mj.-3 god. 2 4 6
IIIGrupa 3-6 god. 4 4 8
6 12 18

 

U proteklom periodu Centar Duga je prema rješenjima nadležnih CZSR imao prijem dvoje djece, i to jedno dijete je primljeno iz bolnice i jedno dijete iz porodice.

Što se tiče odlazaka iz Centra, dvoje djece je prema rješenjima nadležnih CZSR napustilo Centar. Oboje djece je zbrinuto na usvajanje.

ZDRAVSTVENO STANJE

Zdravstveno stanje djece u našem Centru u proteklom periodu uglavnom je bilo uredno,uz redovne mjesečne preglede nadležnog pedijatra. Prema uputama pedijatra ,određena djeca su obavila specijalističke preglede.

Naši stalni vanjski saradnici :logoped i psiholog su obavljali tretmane sa određenom djecom.

DRUŽENJA SA VELIKIM DRUGARICAMA

Zbog još uvijek prisutne pandemije Covid 19, druženja sa Velikim drugaricama se ne održavaju.

IZLETI I PUTOVANJA

Što se tiče izleta i putovanja djece iz našeg Centra ,zbog još uvijek  prisutne pandemije Covid 19,djeca ove godine nisu išla na ljetovanje.

Da bi im bar malo promijenili svakodnevnicu, starija grupa djece je u pratnji svojih teta od 3-5.08. bila na izletu u prelijepoj atmosferi NP UNA, u Račiću.

Djeca su bila smještena u privatnom smještaju, prelijepe vikendice sa lijepo uređenim dvorištem prikladnim za djecu, i  izlazom na našu ljepoticu Unu.

Ovom prilikom djeca su posjetila i nadaleko poznate „Japodske otoke“.

 

 

POSJETE

I  pored pandemije Covid 19, naš Centar je imao veći broj posjeta, ali sa određenim higijensko- epidemiološkim mjerama,što znači obavezno nošenje zaštitnih maski,dezinfekcija ruku prije ulaska u Centar i bez kontakta sa djecom.

Posjetili su nas:

-Naila Gehret-Njemačka (donijeli granični policajci),

-Miličević Esad-Bosanski Petrovac,

-Handžić Muhamed-Kulen Vakuf,

-Šabić Sanel,

-Orbico,

-Šarić Isa-Bihać,

-Alagić Mersed-Bihać,

-Hotić Ekrem i Vučkić Almir-Ključ,

-Mamulić Samir –Stijena,

-Snježana Šotra-Đelmić-Sarajevo,

-Neugebauer Saliha-Švicarska,

-Mehilić Edin,

-Islamović Dženeta-Bosanska Otoka,

-Violeta d.o.o. Bihać,

-Ginekološka ordinacija Toromanović –Cazin,

-Bećiragić Đika i Sanja-Kulen Vakuf,

-Aida Olovčić Ibrahimović-Sarajevo,

-Samardžić Hasan i Arnela,Samardžić Hasan i Zlatka, Hrnčić Smail, Abdagić Jusuf i Abdagić Omer,

-Pečenković Nihada-Bihać,

-Bolić Edvin,

-Perviz Esad-Ćoralići,

-Kljajić Zuhdija-Cazin,

-Begić Mustafa i Hasiba,

-Lubenović Emin,

-Tutić Amajla,

-Šomić Džafer,Rahmanović Fikreta,

-Mehulić Ernes i Mehlić Ahmet,

-Midžić Haris-Austrija,

-Mujadžić Pamela-Bihać,

-Sulejmanović Emir (od prijatelja),

-Moto maraton 2020 „Dani slobode“,

-Hrnjić Edi-Kulen Vakuf,

-Pašić Šemsa-Bihać,

-Karabegović Džemil i Edina-Bihać,

-Okanović Dženana –Velika Kladuša,

-Ramić Alen –Bihać,

-Redžić Redžep-Cazin,

-Fata i Ilyas Dizdar,

-Omeragić Almaida-Velika Kladuša,

-Šuko Amina i Zenir-Sarajevo,

-Beširević Suad,

-Hasanagić Emina-Velika Kladuša,

-Handžić Dubravko-Kulen Vakuf,

-Štrkljević Sabaheta i Amir-Njemačka,

-Omerović-Hrnjić Sabrina i Halid,

-Mujkić Adnan i Botonjić Selma i Aldo-Kamenica,

-Bešić Đemal i Rmzija,

-Mesić Emina i Adi,

-Žerić Seka-Bihać,

-Kurtović Murat,

-Brigita Šišić-Huskić-Minhen,

-Šahinović Adna-Bihać,

-Rekić Jasmin-Bihać,

-Asmira Bećiraj,

-Žunić Mujo-Pećigrad,

-Zulić Jasmina-Bihać,

-Šiljdedić Enes-Kulen Vakuf.

Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se još jednom zahvaljuju svima koji su nas posjetili ,te svojim donacijama ,kako novčanim tako materijalnim ,pomogli nesmetan rad našeg Centra.