Izvještaj za IV kvartal 2020

IZVJEŠTAJ  ZA IV KVARTAL 2020

PERIOD OKTOBAR –DECEMBAR

U našem Centru trenutno je zbrinuto 18 mališana različite starosne dobi.

STRUKTURA DJECE PO GRUPAMA

GRUPE DJEČACI DJEVOJČICE UKUPNO
I GRUPA0-15 MJ. 2 2 4
IIGRUPA15MJ-3G. 4 2 6
IIIGRUPA3-6GOD. 6 2 8
  12 6 18

 

U posljednjem kvartalu ove godine ,Centar je prema rješenjima nadležnih CZSR napustilo 4 djece. Dvoje djece je usvojeno, jedno dijete je vraćeno u biološku porodicu, dok je jedno dijete smješteno u drugu ustanovu.

Što se tiče prijema djece u Centar  prema rješenju nadležnog CZSR primljeno je 4 djece i to: jedno dijete je primljeno i K.B. Bihać i troje djece iz porodice.

 

ZDRAVSTVENO STANJE

U proteklom periodu zdravstveno stanje djece je bilo uredno, uz redovne mjesečne preglede nadležnog pedijatra.Prema uputama nadležnog pedijatra obavljeni su i određeni specijalistički pregledi.

Obavljeni su redovni tretmani određene djece sa našim vanjskim saradnicima:logoped i psiholog.

 

PLANIRANE AKTIVNOSTI SA DJECOM CENTRA DUGA

Što se tiče planiranih aktivnosti sa djecom , a to su : izleti, putovanja, druženja sa Velikim drugaricama i dalje se ne obavljaju zbog još prisutne pandemije Covid 19.

 

POSJETE

I pored još prisutne pandemije Covid 19 , dobri ljudi , prijatelji Duge odnosno oni koji su na svoj način htjeli pomoći nesmetan rad našeg Centra, posjetili su nas u proteklom periodu. S obzirom da je decembar mjesec darivanja tako smo i najveći broj posjeta imali pred novogodišnje praznike.Vrijedne donacije u prehrambenim, higijenskim potrepštinama ,a veliki broj je i novčanih donacija.

Oni koji nas nisu mogli posjetiti , svoje donacije su slali poštom.

Posjetili su nas:

-Ali Nadarević-Cazin,

-Čavkić Nedžad-Austrija,

-Muslić Amel-Bihać,

-Hasanagić Azra i Denis-Bosanska Krupa,

-Jaskić Ermina i Asmir,

-Čavkić Šero –Bihać,

-Čavkić Nedžad-Villach,

-Mustafić Azra i Muhamed-Villach,

-Stranka „Nezavisni blok“-Bihać,

-Šušnjar Dženan-Bihać,

-Ćirić Semaida-Ripač,

-Hasić Dalmira-Bihać,

-Zulić Zerina –Bihać,

-SOS Bihać,

-Botonjić Selma sa prijateljima –Bihać,

-Emra i Eldin,

-Sefić Asima sa prijateljima- Bihać,

-Čustović Kada-Bihać,

-Ramić Šejla, Ramić –Budimlić Azra,

-Irma Spath,

-Toromanović Samir,

-Kurtović Mirnel-Bihać,

-Islamski pedagoški fakultet-Bihać,

-Bečić Emra i Husein,

-Organizacija OL.VIDA DOS –Španija,

-Dervišević Alen-Bihać,

-Hudić Hasiba i Adila-Bihać,

-Veladžić Svjetlana i Nihad- Jezero-Bihać,

-Topić Ibrahim-Bihać,

-Hrnjić Emrah-Orašac-Bihać,

-Udruženje“Žene Ljutočke doline“-Orašac,

-Trgovina „Global“-Orašac,

-Fileković Semir sa prijateljima-Salzburg,

-Apoteka „Farmacija“-Bihać,

-Draganović Smail-Ključ,

-Dječiji vrtić „Filli“-Bihać,

-Hajdarević Edina,

-Očni odjel K.B. Bihać,

-Saračević Jasna i Mirza-Bihać,

-Demirović Anel-Demirović Brdo,

-Kasumović Narcisa-Bihać,

-Fazlić Senada i Salihagić dr.Marina-Bihać,

-Arnautović Ersudina,

-Vrtić RICHMOND PARK –Bihać,

-Grupa komercijalista USK –Bihać,

-Keserović Fikret-Planinarsko društvo –Bihać,

-M.Z. Klokot-Bihać,

-MIX COMPANYd.o.o. –Mostar,

-Šarić Selma-Bihać,

-Tahirović Besim-Cazin,

-Šišić Šuhret i Kudić Dževad-Ćoralići,

-Pehlivanović Rifet i Remzija,

-Mašić Damir,

-Firma Č.J. –Bihać,

-Fazlić Mirela i Edis,

-Dr  Mahmić,

-Arzić Sabina i Emir- Brekovica,

-Omanović Hasan –Hako-Austrija,

-Firma CAREFUZION-Cazin,

-J.U. „Medicinska škola „ Id –Bihać,

-Kontakt BIH-SALZBURG-Salzburg,

-Bećiragić Ljilja i Kemal-Kulen Vakuf,

-Ljubijankić Nedžad-Bihać,

-Burzić Dijana-Cazin,

-Muzaferović Sća-Bužim,

-Kapić Mirveta i Adnan-Bihać,

-Mujagić Azra-Klokot-Bihać,

-Mehulić Edin-Bihać,

-Halilagić Lejla-Bihać,

-Mujagić Hasan-Velika Kladuša,

-Kuč Timka i Halil,Sadiković Edhem-Cazin,

-Samardžić Hasan-Cazin,

-Mamić Hašim-Velika Kladuša,

-Porodica Alijagić i Feriz-Bihać,

-Vijeće učenika J.U. „Druga O.Š. „ Bosanska Krupa,

-BBK „DAJ KRUG“-Bihać,

-Dedić Mustafa-Bihać,

-Grad Bihać,

-Selimović Ramiz(od Muharemović Alija)Delići-Tržac,

-Vojić Meida-Bihać,

-Uposlenici Mikrokreditna organizacija „EKI“-Bihać,

-Hrnjica Šaban-Duljci-Orašac,

-Vijeće učenika „Mašinsko-saobraćajna mješovita škola“-Bihać,

-Uduženje pčelara „Krajiška pčela“-Velika Kladuša,

-Tenzila-Bihać

Donacije koje su stigle poštom:

-Pozderac Selma-Cazin,

-Topić Alisa –Zenica,

-Kopčić Hamdija –Sarajevo,

-Konaković Dalija-Sarajevo,

-Adilović-Šabanović Alisa-Zenica,

-Midžić Ines-Bihać,

-Srdanović Tanja-Sarajevo,

-Spahić-Hajdarević Zenubija-Sarajevo,

-Felić Maida,

-Nuhbegović Elma-Sarajevo,

-Tursunović Admir-Brčko,

-Šuman Lejla –Sarajevo,

-Šošić Jasminka-Sarajevo,

-Nikšić Ivana-Sarajevo,

-Vuković Slobodan-Donji Žabar,

-Erceg Lejla-Sarajevo,

-Gebruder Weiss d.o.o.Sarajevo,

-Delalić Una-Bihać,

-Džananović Adnan-Sarajevo,

-Promand d.o.o.-Sarajevo,

-Konaković Kiana Aja.

Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se zahvaljuju svima koji su nas posjetili, ili poslali paket, te na taj način pomogli nesmetan rad našeg Centra.

Ispraćaj stare i doček Nove godine u našem Cenru se tradicionalno obilježava uz dolazak Djeda Mraza koji nažalost ove godine zbog pandemije Covid 19 nije mogao doći u posjet djeci. Ali to nije spriječilo da se naša djeca obraduju novogodišnjim paketićima, koji su ih ove godine dočekali ispred vrata ustanove uz poruku da je Djeda Mraz ove godine paketiće morao poslati poštom. U nešto drugačijoj prazničnoj atmosferi, djeca su paketiće kao i uvijek otvarali uz osmijeh i radost.