Posjeta umjetnika Centru Duga

Epidemija koronavirusa je, već dvije godine zaredom, onemogućila organizovanje Likovne kolonije „Admir Lješčanin-Duga“. Na inicijativu nekolicine umjetnika koji su jedna vrsta suorganizatora ove manifestacije u subotu 29. maja okupili su se u znatno manjem broju u Kulen Vakufu. Tom prilikom umjetnici su donijeli svoje radove kao i one koje su tokom godine prikupljali od svojih kolega. Iskorištena je prilika da se razgovora o budućnosti kolonije i jedinstven je zaključak da će se u budućnosti nastaviti, kada to prilike budu dozvoljavale. Ovom prilikom zahvaljujemo i pozdravljamo sve dosadašnje učesnike Likovne kolonije „Admir Lješčanin-Duga“ u nadi da ćemo se uskoro opet okupiti.