IZVJEŠTAJ ZA II KVARTAL 2021 PERIOD APRIL- JUNI

IZVJEŠTAJ ZA II KVARTAL 2021

PERIOD APRIL- JUNI

U Centru „Duga“ trenutno boravi šesnaest  mališana različite starosne dobi.

U proteklom periodu naš Centar  je po rješenjima nadležnih CZSR napustilo dvoje djece koja su usvojena.

A što se tiče prijema djece u Centar, tkđ prema rješenjima nadležnih CZSR ,primljeno je dvoje djece:jedno dijete nam je došlo iz KB Bihać, a drugo iz porodice.

STRUKTURA DJECE PO GRUPAMA

GRUPE DJEČACI DJEVOJČICE UKUPNO
I GRUPA0-15MJ 4 2 6
IIGRUPA15MJ.-3G. 3 2 5
IIIGRUPA3-6GOD. 3 2 5
10 6 16

 

ZDRAVSTVENO STANJE

Zdravstveno stanje djece u našem Centru u proteklom periodu je uglavnom bilo uredno, uz redovne mjesečne preglede nadležnog pedijatra. Prema uputama nadležnog pedijatra obavljeni su određeni specijalistički pregledi.

Logoped i psiholog, naši redovni vanjski saradnici su obavljali tretmane sa određenom djecom.

IZLETI I PUTOVANJA

Zbog  još prisutne  Pandemije Covid 19 ,planirana putovanja i izleti sa djecom nisu realizirana.

DRUŽENJA SA VELIKIM DRUGARICAMA

I druženja sa Velikim drugaricama zbog još prisutne pandemije nisu realizirana.

ODLUKA KRIZNOG ŠTABA FEDERACIJE BIH

Prema ovoj odluci od 17.06.2021, dozvoljene su posjete roditelja i srodnika djeci u Centru Duga, uz saglasnost nadležnog CZSR te uz priložen negativan antigen test na Covid 19.

POSJETE

S obzirom da pandemija Covid 19 još traje ,naš Centar je imao veliki broj posjeta uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera. Najveći  broj posjeta kako fizičkih tako i pravnih lica, smo imali povodom Vjerskog praznika Bajrama.

POSJETILI SU NAS:

-Šaćirbegović Sabiha-Bihać,

-Kurtović-Salihagić Fatima-Švicarska,

-Demirović Atif-Australija,

-Avdagić Arnela i Dino-Kulen Vakuf,

-Nukić Mirela-Bihać,

-Udruženje „Tono Horvat“-Velika Kladuša,

-Apoteka „Džin“-Cazin,

-Čataković Aldina i Nedžad-Cazin,

-Omeragić Sabiha i Arif,

-Ćehić Jasmina i Amel,

-Demirović Adnan –Bihać,

-Felić Zlata –Gata,

-Bužimkić Mina i Ramiz-Bosanska Krupa,

-Melkić Sajra-Bihać,

-Porodica Ahić-Cazin,

-Duraković Mirsad –Bihać,

-Duraković Hamdija-Bihać,

-Alijagič Safet-Bihać,

-Hadžić Lea-Bihać,

J.U. „Sead Ćehić“ Grahovo-Velika Kladuša,

-Huskić Sabina i Osman –Bihać,

-Grošić Omer-Bihać,

-Karalić Mehmed i prijatelji –Velika Kladuša,

-Muhamedagić Mirsad –Skokovi,

-Tahrić Emira –Bihać,-

-Kljajić Medina-Austrija,

-Selimović Mujaga,Suada i Adnan-Bihać,

-Hodžić Esma, Vojić Halime –Bihać,

-Kajtezović Aida i Selim-Bihać,

– Ahmetašević Ramo-Pećigrad,

-Kajtezović Mirsad-Cazin,

-Ćirić Ajla –Bihać,

-Redžić Nermin-Bihać,

-Ljubijankić Ahmet,

-Dizdarević Hamdo,

-Dulić Ibrahim –Srbljani-Bihać,

-Šahinović Nail-Austrija,

-Rekić Safet –Vrsta,

-Alagić-Salhović Selma-Bihać,

-Beganović Muharem –Hare- Kulen Vakuf,

-Žerić Fatma –Bihać,

-Stupac Alma i Elvedin sa prijateljima –Študgart,

-Ramić Mehina za  Kozlica Hamdu,

-J.U.“ Centar za kulturu i obrazovanje „ Bosanski Petrovac

-Dr. Mahmut Jukić-načelnik grada Bosanski Petrovac,

-Ansela Husetić-Direktor Centra za kulturu,

-Tahir Jaganjac-privatni poduzetnik,

-Ernad Balić-privatni poduzetnik,

-Elvis-Beli-Risović-privatni poduzetnik.

-Kadrin Fikret,

-Dizdarević Sanita-Bihać,

-J.U. O.Š. „Todorovo“,

-Selimović Melda-Cazin,

-Delić Muamer-Bihać,

-Dželilović Omir i Amir,

-Dželilović Razija –Gata,

-Jašarević Suada i Hamid,

-Memić Šemsud i Memić Sanel,

-Ekipa sa terena-Velika Kladuša,

-Veladžić Elvis –Slovenija,

-Jasmina Ajya i Adis Bećirspahić-Bihać,

-Vicki Kenedy-USA,

-Bahl Irma-Aglen-Ilmibatin grupa,

-Pehlivanović Dževad –Ostrovica,

-Omerovoć Ajla i Bego-Švicarska,

-Jasenko i Dino –Zadar,

-Rizvanović Edina i Nijaz.

-Ahenska mreža,

-UNDP,

-Mujagić Fadila-Austrija,

Asocijacija studenata IPF –Bihać,

-Bihorac Zehida i Dedić Anela,

-Burzić Dijana –Cazin,

-Hovestad Amira, Zimmermann Meftida-Austrija,

-UNDP OFFICE IN BIH –SARAJEVO,

-UNDP Sarajevo-Alma Mirvić,

-Spektrolab d.o.o Banja Luka,

-Kapo Lejla i Nedžad –Bihać,

-Begović Haseba, Delić Alma i Sandi –Bihać,

-Glumac Mehmed-Cazin,

-Šušnjar Dženan –Bihać,

Burzić Jusuf-Kulen Vakuf.

DONACIJE KOJE SU STIGLE POŠTOM

-Jasminka Šošić, paket-Sarajevo,

-Minka,mjesečna nabavka,

-Kokić Amina,paket-Novi Travnik,

-SOS –Bihać,

-Prošić Aladin-Cazin,

-Sarajlić Sanjin-Bihać,

-Zukić Sefer-Sanski Most,

-Begić-Centar Ležaj-Brčko,

-Cvjetanović Ana-Pale,

-J.U. O.Š. „Fadil Bilal“-Šumatac,

-Ismet sa kćerkama,

-T.C. „Crvena jabuka“-Bihać,

-Poprženović Anela-Bihać,

-Karabegović Ena.

Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se još jednom zahvaljuju svima koji su nas posjetili, kao i onima koji su svoje donacije slali poštom,te tako pomogli normalno funkcionisanje našeg Centra.