Svi članci od admin

Izvještaj za IV kvartal 2020

IZVJEŠTAJ  ZA IV KVARTAL 2020

PERIOD OKTOBAR –DECEMBAR

U našem Centru trenutno je zbrinuto 18 mališana različite starosne dobi.

STRUKTURA DJECE PO GRUPAMA

GRUPE DJEČACI DJEVOJČICE UKUPNO
I GRUPA0-15 MJ. 2 2 4
IIGRUPA15MJ-3G. 4 2 6
IIIGRUPA3-6GOD. 6 2 8
  12 6 18

 

U posljednjem kvartalu ove godine ,Centar je prema rješenjima nadležnih CZSR napustilo 4 djece. Dvoje djece je usvojeno, jedno dijete je vraćeno u biološku porodicu, dok je jedno dijete smješteno u drugu ustanovu.

Što se tiče prijema djece u Centar  prema rješenju nadležnog CZSR primljeno je 4 djece i to: jedno dijete je primljeno i K.B. Bihać i troje djece iz porodice.

 

ZDRAVSTVENO STANJE

U proteklom periodu zdravstveno stanje djece je bilo uredno, uz redovne mjesečne preglede nadležnog pedijatra.Prema uputama nadležnog pedijatra obavljeni su i određeni specijalistički pregledi.

Obavljeni su redovni tretmani određene djece sa našim vanjskim saradnicima:logoped i psiholog.

 

PLANIRANE AKTIVNOSTI SA DJECOM CENTRA DUGA

Što se tiče planiranih aktivnosti sa djecom , a to su : izleti, putovanja, druženja sa Velikim drugaricama i dalje se ne obavljaju zbog još prisutne pandemije Covid 19.

 

POSJETE

I pored još prisutne pandemije Covid 19 , dobri ljudi , prijatelji Duge odnosno oni koji su na svoj način htjeli pomoći nesmetan rad našeg Centra, posjetili su nas u proteklom periodu. S obzirom da je decembar mjesec darivanja tako smo i najveći broj posjeta imali pred novogodišnje praznike.Vrijedne donacije u prehrambenim, higijenskim potrepštinama ,a veliki broj je i novčanih donacija.

Oni koji nas nisu mogli posjetiti , svoje donacije su slali poštom.

Posjetili su nas:

-Ali Nadarević-Cazin,

-Čavkić Nedžad-Austrija,

-Muslić Amel-Bihać,

-Hasanagić Azra i Denis-Bosanska Krupa,

-Jaskić Ermina i Asmir,

-Čavkić Šero –Bihać,

-Čavkić Nedžad-Villach,

-Mustafić Azra i Muhamed-Villach,

-Stranka „Nezavisni blok“-Bihać,

-Šušnjar Dženan-Bihać,

-Ćirić Semaida-Ripač,

-Hasić Dalmira-Bihać,

-Zulić Zerina –Bihać,

-SOS Bihać,

-Botonjić Selma sa prijateljima –Bihać,

-Emra i Eldin,

-Sefić Asima sa prijateljima- Bihać,

-Čustović Kada-Bihać,

-Ramić Šejla, Ramić –Budimlić Azra,

-Irma Spath,

-Toromanović Samir,

-Kurtović Mirnel-Bihać,

-Islamski pedagoški fakultet-Bihać,

-Bečić Emra i Husein,

-Organizacija OL.VIDA DOS –Španija,

-Dervišević Alen-Bihać,

-Hudić Hasiba i Adila-Bihać,

-Veladžić Svjetlana i Nihad- Jezero-Bihać,

-Topić Ibrahim-Bihać,

-Hrnjić Emrah-Orašac-Bihać,

-Udruženje“Žene Ljutočke doline“-Orašac,

-Trgovina „Global“-Orašac,

-Fileković Semir sa prijateljima-Salzburg,

-Apoteka „Farmacija“-Bihać,

-Draganović Smail-Ključ,

-Dječiji vrtić „Filli“-Bihać,

-Hajdarević Edina,

-Očni odjel K.B. Bihać,

-Saračević Jasna i Mirza-Bihać,

-Demirović Anel-Demirović Brdo,

-Kasumović Narcisa-Bihać,

-Fazlić Senada i Salihagić dr.Marina-Bihać,

-Arnautović Ersudina,

-Vrtić RICHMOND PARK –Bihać,

-Grupa komercijalista USK –Bihać,

-Keserović Fikret-Planinarsko društvo –Bihać,

-M.Z. Klokot-Bihać,

-MIX COMPANYd.o.o. –Mostar,

-Šarić Selma-Bihać,

-Tahirović Besim-Cazin,

-Šišić Šuhret i Kudić Dževad-Ćoralići,

-Pehlivanović Rifet i Remzija,

-Mašić Damir,

-Firma Č.J. –Bihać,

-Fazlić Mirela i Edis,

-Dr  Mahmić,

-Arzić Sabina i Emir- Brekovica,

-Omanović Hasan –Hako-Austrija,

-Firma CAREFUZION-Cazin,

-J.U. „Medicinska škola „ Id –Bihać,

-Kontakt BIH-SALZBURG-Salzburg,

-Bećiragić Ljilja i Kemal-Kulen Vakuf,

-Ljubijankić Nedžad-Bihać,

-Burzić Dijana-Cazin,

-Muzaferović Sća-Bužim,

-Kapić Mirveta i Adnan-Bihać,

-Mujagić Azra-Klokot-Bihać,

-Mehulić Edin-Bihać,

-Halilagić Lejla-Bihać,

-Mujagić Hasan-Velika Kladuša,

-Kuč Timka i Halil,Sadiković Edhem-Cazin,

-Samardžić Hasan-Cazin,

-Mamić Hašim-Velika Kladuša,

-Porodica Alijagić i Feriz-Bihać,

-Vijeće učenika J.U. „Druga O.Š. „ Bosanska Krupa,

-BBK „DAJ KRUG“-Bihać,

-Dedić Mustafa-Bihać,

-Grad Bihać,

-Selimović Ramiz(od Muharemović Alija)Delići-Tržac,

-Vojić Meida-Bihać,

-Uposlenici Mikrokreditna organizacija „EKI“-Bihać,

-Hrnjica Šaban-Duljci-Orašac,

-Vijeće učenika „Mašinsko-saobraćajna mješovita škola“-Bihać,

-Uduženje pčelara „Krajiška pčela“-Velika Kladuša,

-Tenzila-Bihać

Donacije koje su stigle poštom:

-Pozderac Selma-Cazin,

-Topić Alisa –Zenica,

-Kopčić Hamdija –Sarajevo,

-Konaković Dalija-Sarajevo,

-Adilović-Šabanović Alisa-Zenica,

-Midžić Ines-Bihać,

-Srdanović Tanja-Sarajevo,

-Spahić-Hajdarević Zenubija-Sarajevo,

-Felić Maida,

-Nuhbegović Elma-Sarajevo,

-Tursunović Admir-Brčko,

-Šuman Lejla –Sarajevo,

-Šošić Jasminka-Sarajevo,

-Nikšić Ivana-Sarajevo,

-Vuković Slobodan-Donji Žabar,

-Erceg Lejla-Sarajevo,

-Gebruder Weiss d.o.o.Sarajevo,

-Delalić Una-Bihać,

-Džananović Adnan-Sarajevo,

-Promand d.o.o.-Sarajevo,

-Konaković Kiana Aja.

Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se zahvaljuju svima koji su nas posjetili, ili poslali paket, te na taj način pomogli nesmetan rad našeg Centra.

Ispraćaj stare i doček Nove godine u našem Cenru se tradicionalno obilježava uz dolazak Djeda Mraza koji nažalost ove godine zbog pandemije Covid 19 nije mogao doći u posjet djeci. Ali to nije spriječilo da se naša djeca obraduju novogodišnjim paketićima, koji su ih ove godine dočekali ispred vrata ustanove uz poruku da je Djeda Mraz ove godine paketiće morao poslati poštom. U nešto drugačijoj prazničnoj atmosferi, djeca su paketiće kao i uvijek otvarali uz osmijeh i radost.

 

Ponuda za čestitke i kalendare 2021

POŠTOVANA GOSPODO,

Fondacija „Centar Duga Art“ već duže vrijeme uspješno organizuje i izvodi dobrotvorne projekte i akcije čiji je cilj promocija Centra za djecu Duga  i prikupljanje sredstava potrebnih za neometano funkcioniranje Centra Duga u Kulen Vakufu.

Jedna od akcija koje već tradicionalno organiziramo svake godine je štampanje i distribucija kalendara i prazničnih čestitki.

Ove godine u ponudi imamo novogodišnje čestitke sa raznim motivima koje nudimo po sljedećim cijenama:

  1. Čestitka + koverta ………………………………………………………….1,00 KM, ( sa PDV)
  2. Čestitka + štampa loga firme+koverta (min 50 kom)…………..1,50 KM, ( sa PDV)

 

U ponudi imamo i kalendare za 2021. godinu  to:

Kalendar zidni na 6. str. po cijeni od 3,50 KM.  ( sa PDV)

Kalendar stolni na 6 str. po cijeni od  2,00 KM. (sa PDV)

Minimalna narudžba je 50 kom.

Štampanje loga i podataka  naručioca na kalendare uračunato je u cijenu.

Uzorke kalendara i novogodišnjih čestitki možete pogledati i na www.centar-duga.info

Napominjemo da se eventualno ostvareni prihod od prodaje čestitki i kalendara koristi isključivo  za potrebe neometanog funkcioniranja Centra za djecu Duga u Kulen Vakufu.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na brojeve telefona

061 197 637    ili   061 849 444,     Tel. 037 319 159,    Fax.  037 319 158 ili na email:

info@centar-duga.info   sabina@centar-duga.info  sanela@centar-duga.info

Kulen Vakuf: 23.11.2020.god.

Fondacija CDA

Sabina Lješčanin

V300

V301

V302

 

V208

 

V209

 

V211

V212

 

V213

V214

 

V215

V216

V217

V218

V219

V220

V221

V222

 

STOLNI KALENDAR

Cijeli stolni kalendar pregledajte ovdje

 

ZIDNI KALENDAR

Cijeli zidni kalendar pregledajte ovdje

 

 

 

IZVJEŠTAJ ZA III KVARTAL

PERIOD JULI- SEPTEMBAR

U našem Centru trenutno boravi 18 mališana različite starosne dobi.

STRUKTURA DJECE PO GRUPAMA

GRUPE DJEVOJČICE DJEČACI UKUPNO
I Grupa  0-15mjeseci 4 4
IIGrupa 15mj.-3 god. 2 4 6
IIIGrupa 3-6 god. 4 4 8
6 12 18

 

U proteklom periodu Centar Duga je prema rješenjima nadležnih CZSR imao prijem dvoje djece, i to jedno dijete je primljeno iz bolnice i jedno dijete iz porodice.

Što se tiče odlazaka iz Centra, dvoje djece je prema rješenjima nadležnih CZSR napustilo Centar. Oboje djece je zbrinuto na usvajanje.

ZDRAVSTVENO STANJE

Zdravstveno stanje djece u našem Centru u proteklom periodu uglavnom je bilo uredno,uz redovne mjesečne preglede nadležnog pedijatra. Prema uputama pedijatra ,određena djeca su obavila specijalističke preglede.

Naši stalni vanjski saradnici :logoped i psiholog su obavljali tretmane sa određenom djecom.

DRUŽENJA SA VELIKIM DRUGARICAMA

Zbog još uvijek prisutne pandemije Covid 19, druženja sa Velikim drugaricama se ne održavaju.

IZLETI I PUTOVANJA

Što se tiče izleta i putovanja djece iz našeg Centra ,zbog još uvijek  prisutne pandemije Covid 19,djeca ove godine nisu išla na ljetovanje.

Da bi im bar malo promijenili svakodnevnicu, starija grupa djece je u pratnji svojih teta od 3-5.08. bila na izletu u prelijepoj atmosferi NP UNA, u Račiću.

Djeca su bila smještena u privatnom smještaju, prelijepe vikendice sa lijepo uređenim dvorištem prikladnim za djecu, i  izlazom na našu ljepoticu Unu.

Ovom prilikom djeca su posjetila i nadaleko poznate „Japodske otoke“.

 

 

POSJETE

I  pored pandemije Covid 19, naš Centar je imao veći broj posjeta, ali sa određenim higijensko- epidemiološkim mjerama,što znači obavezno nošenje zaštitnih maski,dezinfekcija ruku prije ulaska u Centar i bez kontakta sa djecom.

Posjetili su nas:

-Naila Gehret-Njemačka (donijeli granični policajci),

-Miličević Esad-Bosanski Petrovac,

-Handžić Muhamed-Kulen Vakuf,

-Šabić Sanel,

-Orbico,

-Šarić Isa-Bihać,

-Alagić Mersed-Bihać,

-Hotić Ekrem i Vučkić Almir-Ključ,

-Mamulić Samir –Stijena,

-Snježana Šotra-Đelmić-Sarajevo,

-Neugebauer Saliha-Švicarska,

-Mehilić Edin,

-Islamović Dženeta-Bosanska Otoka,

-Violeta d.o.o. Bihać,

-Ginekološka ordinacija Toromanović –Cazin,

-Bećiragić Đika i Sanja-Kulen Vakuf,

-Aida Olovčić Ibrahimović-Sarajevo,

-Samardžić Hasan i Arnela,Samardžić Hasan i Zlatka, Hrnčić Smail, Abdagić Jusuf i Abdagić Omer,

-Pečenković Nihada-Bihać,

-Bolić Edvin,

-Perviz Esad-Ćoralići,

-Kljajić Zuhdija-Cazin,

-Begić Mustafa i Hasiba,

-Lubenović Emin,

-Tutić Amajla,

-Šomić Džafer,Rahmanović Fikreta,

-Mehulić Ernes i Mehlić Ahmet,

-Midžić Haris-Austrija,

-Mujadžić Pamela-Bihać,

-Sulejmanović Emir (od prijatelja),

-Moto maraton 2020 „Dani slobode“,

-Hrnjić Edi-Kulen Vakuf,

-Pašić Šemsa-Bihać,

-Karabegović Džemil i Edina-Bihać,

-Okanović Dženana –Velika Kladuša,

-Ramić Alen –Bihać,

-Redžić Redžep-Cazin,

-Fata i Ilyas Dizdar,

-Omeragić Almaida-Velika Kladuša,

-Šuko Amina i Zenir-Sarajevo,

-Beširević Suad,

-Hasanagić Emina-Velika Kladuša,

-Handžić Dubravko-Kulen Vakuf,

-Štrkljević Sabaheta i Amir-Njemačka,

-Omerović-Hrnjić Sabrina i Halid,

-Mujkić Adnan i Botonjić Selma i Aldo-Kamenica,

-Bešić Đemal i Rmzija,

-Mesić Emina i Adi,

-Žerić Seka-Bihać,

-Kurtović Murat,

-Brigita Šišić-Huskić-Minhen,

-Šahinović Adna-Bihać,

-Rekić Jasmin-Bihać,

-Asmira Bećiraj,

-Žunić Mujo-Pećigrad,

-Zulić Jasmina-Bihać,

-Šiljdedić Enes-Kulen Vakuf.

Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se još jednom zahvaljuju svima koji su nas posjetili ,te svojim donacijama ,kako novčanim tako materijalnim ,pomogli nesmetan rad našeg Centra.

Centar „Duga“ podržan od strane BH Pošte

U ponedjeljak 05.10.2020 je u prostorijama Generalne direkcije BH Pošte promovisana prigodna dječija poštanska marka sa motivom Centra za djecu “DUGA”.  Izvršni direktor Sektora za razvoj i informacione sisteme BH Pošte, Nedim Matoruga dodijelio je prvi primjerak ove poštanske marke povodom 9. oktobra, Svjetskog dana pošte direktorici Centra, Sabini Lješčanin.

Ova posebna dječija poštanska marka nosi motive Centra “DUGA” i izdaje se povodom Svjetskog dana pošte. Tiraž je 10.000 komada, a nominalna vrijednost 0,90 KM. Autorica marke je Branka Sumenić-Bajić. Odštampan je i FDC koverat.

BH Pošta je kao društveno-odgovorna kompanija odlučila, izdavanjem poštanske marke, podržati rad Centra Duga i njegova nastojanja da što više pomaže najmlađoj populaciji, pripremajući ih dalje za život u socijalnim zajednicama. “Promocijom dječije poštanske marke želimo skrenuti pažnju na probleme s kojima se susreću djeca koja ostanu bez roditeljskog staranja, ali i zahvaliti Centru za djecu bez roditeljskog staranja “DUGA” iz Kulen Vakufa što su jedni od onih koji se nesebično daju kako bi u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima pomogli što većem broju djece” – istakao je izvršni direktor BH Pošte, Nedim Matoruga.

Izvor: posta.ba

 

IZVJEŠTAJ ZA II KVARTAL

PERIOD APRIL- JUNI

U Centru Duga trenutno je zbrinuto 18-oro djece različite starosne dobi.

STRUKTURA DECE PO GRUPAMA

GRUPE DJEVOJČICE DJEČACI UKUPNO
I GRUPA 0-15 MJ. 1 5 6
IIGRUPA 15 MJ-3G. 2 3 5
IIIGRUPA 3-6GOD. 4 3 7
7 11 18

U proteklom periodu Centar je napustilo jedno dijete, po rješenju nadležnog CZSR smješteno pod starateljstvo. Što se tiče prijema u Centar , primljeno je dvoje djece iz bolnice.

ZDRAVSTVENO STANJE

Zdravstveno stanje djece u proteklom periodu je bilo uredno.

Nakon ukidanja restriktivnih mjera usljed pojave pandemije Covid 19, redovno se obavljaju mjesečni pregledi nadležnog pedijatra. Po preporuci nadležnog pedijatra obavljeni su određeni specijalistički pregledi.

Naši stalni vanjski saradnici ; logoped i psiholog, nakon ukidanja restriktivnih mjera, obavljali su tretmane sa određenom djecom.

DRUŽENJA SA VELIKIM DRUGARICAMA

Usljed pojave pandemije Covid 19 , druženja sa Velikim drugaricama nisu obavljana.

IZLETI I PUTOVANJA

Planirani izleti i putovanja nisu realizirani zbog pandemije Covid 19.

POSJETE

Što se tiče posjeta našem Centru,bile su zabranjene po naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstava zdravstva. Nakon popuštanja restriktivnih mjera, a po odluci Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva,od 30.05.2020. posjete su dozvoljene.

Posjetili su nas:

-Violeta d.o.o-Bihać,

-Ekipa sa termina-Velika Kladuša,

-Fis-Bihać,

-Murtić Agim,

-D.O.O. Vokel –Bihać,

-Zahirović Sanja i Nurudin,

-Džajić Minka-Canada,

-Ibradžić Zulka-Bihać,

-Muzaferović Izet-Bosanska Krupa,

-Bužimkić Amela-Bihać,

-Bećiragić Mustafa –Kulen Vakuf,

-Šemić Ibro-Bihać,

-Zulić Omer-Bosanski Petrovac,

-Hadžić Anela,Topalović Senad,Pečenković Amir,Rekanović Zemina,Šibić Izeta,Ekić Merjema,

-Dizdarević Ramiza i Emira,

-Crveni križ-Bihać,

-Redžić Mehmed-(MN REDŽIĆ),

-Rekić Ibrahim, Fatima i Irfad,

Muhamedagić Mirsad,

-Karalić Mehmed-Velika Kladuša,

-Memić Osme,

-Ramić Mehina Kulen Vakuf,

Dželilović Omir,

Hrnjić Dinko-Kulen Vakuf,

-Okanović Dženana –Velika Kladuša,

-Begić Mirsad i Kajtezović Nedim-Skokovi,

-Kurtagić Edin,

-Ekipa sa termina,

-Radolf Danijela-Bihać,

-Žerić Dženana-Bihać,

-Minja promet vl.Edin Mešić-Bihać,

-Draganović Halida,

-Mujinović Haris-Bihać,

-Haračić Berina i Begić Nerminka-Travnik,

-Violeta –Bihać,

-Kalinić Antun i Popović Zorica

Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se još jednom zahvaljuju svima  koji su nas posjetili, te svojim donacijama pomogli nesmetan rad našeg Centra.

Od 03-05-2010, nakon popuštanja restriktivnih mjera, uvedenih pojavom pandemije Covid 19, u našem Centru smo prekinuli rad po Timovima, te se vratili u normalne smjene.

IZVJEŠTAJ ZA I KVARTAL 2020

PERIOD JANUAR-MART

U našem Centru trenutno boravi 16-oro djece različite starosne dobi.

STRUKTURA DJECE PO GRUPAMA

GRUPE DJEVOJČICE DJEČACI UKUPNO
I GR.0-15 MJESECI 1 3 4
IIGR.15MJ.-3GOD. 2 4 6
IIIGR.3-6 GOD. 4 2 6
7 9 16

 

U Centar je u proteklom periodu po rješenju nadležnog CZSR primljeno jedno dijete iz porodice .

Što se tiče odlazaka iz Centra:četvero djece je napustilo Centar po rješenjima nadležnih CZSR. Dvoje djece je zbrinuto usvajanjem, dok je dvoje djece smješteno u drugu Ustanovu.

ZDRAVSTVENO STANJE

U proteklom periodu zdravstveno stanje djece je uglavnom bilo uredno uz redovne mjesečne preglede nadležnog pedijatra,osim za mjesec mart kada nije obavljen pregled djece usljed pojave pandemije corona virusa.

Takođe naši redovni vanjski saradnici :logopeed i psiholog su obavljali tretmane sa određenom djecom, sve do pojave pandemije corona virusa.

DRUŽENJA SA VELIKIM DRUGARICAMA

Prema planiranim aktivnostima druženja su obavljana svakih 15 dana , sve do pojave pandemije corona virusa,kada su prekinute ove aktivnosti do daljnjeg.

IZLETI I PUTOVANJA

U proteklom periodu djeca nisu išla na izlete i putovanja. Jedan od razloga je bio zimski period, pa zatim pojava viroze kod djece , te na kraju zbog pojave corona virusa.

POSJETE

I  u proteklom periodu naš centar je imao dosta posjeta kako fizičkih tako i pravnih lica, te osoba koje su svoje donacije poslali poštom.

Posjetili su nas;

-Ljubijankić Ahmet-Ripač,

-„IZBOR“Trgovine d.o.o. – Cazin,

-I Sredenja škola -Velika Kladuša,

-J.U. O.Š. -„Vrhpolje“,

-Drednja škola „Sanus Futurum“ –Sanski Most,

-Ćiril Dežman-Slovenija,

-Apoteka „Džin“ Ćuprija –Cazin,

-Tajma Dedović-Mostar,

-Neila Gehret,

-Kudić Hamdija-Velika Kladuša,

-El Fuego-Moto klub-Velika Kladuša,

-Damir Mašić-Bihać,

-Nihad Tabak-Studgart,

-Eva Samantha i Marco Mastel-Talheim,

-Babić Alaga,

-O.Š. „Fadil Bilal“-Šumatac,

-Hodžić Sedifa-Istra,

-Amina,

-Borea d.o.o. Kreševo,

-Damir i Zemira Ramić-Bosanski Petrovac,

-Plus d.o.o. –Sarajevo,

-Neila Gehret-Njemačka,

-Nadarević Armin i prijatelji-Tržačka Raštela,

-Čarolija darivanja,Kekić Damir-Bosanska Krupa.

Ovim putem, djeca i osoblje Centra Duga se zahvaljuju svima koji su nas posjetili, i svojim donacijama pomogli nesmetan  rad našeg Centra.

MJERE PREVENCIJE ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA CORONA VIRUSA

Usljed pojave pandemije corona virusa u svijetu, a prema naredbi Federalnog štaba civilne zaštite da se obustave posjete i izlazci štićenicima u ustanovama socijalne zaštite, Stručni Tim Centra „Duga“ donio je odluku o formiranju Timova koji bi radili sa djecom.

Prema ovoj odluci svaki tim od šest uposlenika bi radio sedam dana , dok bi ostali uposleni bili kod kuće.

21.03. 2020. Održan je sastanak sa svim uposlenicima, na kojem su formirani Timovi dobili upute za rad narednih sedam dana.

Sastav Timova I, II, III je formiran tako da su u svakom Timu ravnomjerno zastupljene uposlenice koje obavljaju poslove njjegovateljica,odgajateljica,medicinskih sestara, kuharica i spremačica u „Centru Duga“

Formirana su tri Tima(I,II,III). Prvi Tim je ušao u Ustanovu 23.03. -30.03..

Ostali uposleni su kod kuće u pripravnosti.

IZVJEŠTAJ ZA IV KVARTAL 2019

PERIOD OKTOBAR-DECEMBAR

U Centru „Duga“ trenutno boravi dvadeset mališana različite starosne dobi.

STRUKTURA DJECE PO GRUPAMA

GRUPE DEJČACI DJEVOJČICE UKUPNO
I GRUPA 0-15MJESECI 4 2 6
II GRUPA15MJ.-3GOD 5 1 6
III GRUPA3-6 GOD. 3 5 8
12 8 20

 

U posljednjem kvartalu 2019. godine u naš Centar je primljeno jedno dijete iz KB Bihać. Centar  je napustilo troje djece ,koji su po rješenjima nadležnih CZSR smještena u drugi oblik zbrinjavanja i to: jedno dijete je vraćeno u biološku porodicu, jedno dijete je usvojeno i jedno dijete je dato pod starateljstvo.

ZDRAVSTVENO STANJE

U proteklom periodu zdravastveno stanje djece je uglavnom bilo uredno,uz kratka virozna stanja djece praćena povišenom tjelesnom temperaturom i kašljem,što je uspješno sanirano uz određene lijekove po preporuci nadležnog pedijatra.

Obavljeni su redovni mjesečni pregledi nadležnog pedijatra, te obavljeni određeni specijalistički pregledi po preporuci nadležnog pedijatra. Naši stalni vanjski saradnici :logoped i psiholog su obavljali tretmane sa određenom  djecom.

DRUŽENJA SA VELIKIM DRUGARICAMA

Svakih petnaest dana starija grupa djece je imala druženje sa svojim Velikim drugaricama, prema određenom planu aktivnosti, od druženja u Centru, šetnji po prirodi te pripremi novogodišnjih ukrasa za jelku.

IZLETI I PUTOVANJA I POSJETE

U proteklom periodu što iz tehničkih  razloga te pojave viroze kod djece nisu ostvarena planirana putovanja i izleti.

Povodom Dječije nedjelje koja se svake godine obavlja u prvoj sedmici mjeseca oktobra, a na poziv više vrtića iz Bihaća starija grupa djece je u pratnji osoblja posjetila dječije vrtiće : „Pinokio“, „Filli“, „Kućica“ te Gradski vrtić „Park“.

POSJETE

Naš Centar tokom cijele godine posjećuju ljudi dobre volje koji svojim donacijama pomažu normalno funkcionisanje Centra.

Svako ko posjeti naš Centar ne ostaje ravnodušan, a svaka donacija nam je dobro došla.

Sve posjete su jednako važne i bitne, ali pored velikog broja posjeta izdvojili bi dugogodišnjeg prijatelja Centra Duga gosp. Hasana Omanovića –Haku , koji je ove godine jedanaesti put zaredom posjetio naš Centar . Naime gosp. Hasan živi i radi u Linzu te je i ove godine organizirao humanitarnu akciju zajedno sa prijateljima u prikupljanja sredstava za naš Centar. Posjetio nas je pred Novogodišnje praznike i uručio vrijednu novčanu donaciju, te mališane obradovao novogodišnjim paketićima, a posebno je pripremio poklon za osoblje Centra da se počaste za Novu godinu.

Takođe dugogodišnji prijatelji JU Dječije Obdanište Velika Kladuša , jedanaesti put su nas posjetili, direktorica JU Dječije Obdanište sa roditeljima i uručili vrijednu novčanu donaciju.

Vrijednu novčanu donaciju smo takođe dobili od dugogodišnjih prijatelja, udruženje žena Izlazak Sunca iz Bos. Gradiške.

Vrijednu donaciju našem Centru uručili su predstavnici Udruženja Kontakt BIH-Salzburg. Naime oni su od 12.-15.12. U Salzburgu organizirali humanitarnu akciju pod motom „Sa mirisom Bosne“, gdje su prikupljena značajna sredstva. Ovu vrijednu novčanu donaciju su nam uručili pred Novogodišnje praznike.

Vrijedne donacije u novcu, higijenskim i prehrambenim artiklima te poklon paketima za dječije rođendane su nam donirali:

-Mensura Hasifić Beglerović-Sarajevo,

-Fatima Kosović-Kulen Vakuf,

-Izet Babić-Njemačka,

-Hećimović Hakija-Gradačac i Bahić Nada-Fažana,HR,

-Vrtić „FILLI“-Bihać,

-Aljazeera Balkans d.o.o. Sarajevo,

-Vrtić „Pinokio“-Bihać,

-Gradski vrtić „Park“-Bihać,

-Emina i Adi Mesić-Bosanska Krupa,

-Naila Vučković-Sanski Most,

-Ismet i Masooda Miličević-Njemačka,

-Hondžo Danija-Jablanica,

-Zilhad Salkić-Cazin,

-Šahinović Nail-Ćoralići,

-Karabegović Džemil i Edina,

-Robert Schmidt,

-Walter Weiss –Ulm,

Lejla i Jasmin Hušić-Cazin,

-Kidshop-Sarajevo,

-Damir Roman i Mirela P.-Cazin,

-Platforma za progres grad Bihać,

-Udruženje pčelara „Krajiška pčela“-Velika Kladuša,

-Mehmedović Ahmet-Cazin,

-Berina Klepo-Sarajevo,

-Studenti Pravnog fakulteta –Bihać,

-Čarolija darivanja(Prodavnica Astra)-Sarajevo,

-Volonteri Interakta –Bihać,

-Ismet Ljubijankić agencija Atlantis.

-Lukas Nakić-Široki Brijeg,

-Halida Vejzagić-Sarajevo,

-Bekma Kadić-Sarajevo,

-Komora medicinskih sestara Bihać,

-Čarolija darivanja,

-Ataco d.o.o. Mostar podružnica Bihać,

-Divel.o.o.-Sanski Most,

-Spanich market-Bihać,

-Hrnjić Sanel –Brčko distrikt,

-Emir i Azra Dizdarić-Bihać,

-Delkić Smirna i Jusuf-Sanski Most,

-Zukanović Šuhrija i Teofik-Sanski Most,

-Karalić Mehmed-Velika Kladuša,

-Imširović Nermin i Jasminka sa prijateljima,

-Asim Suljić –Bihać,

-Aziz Hušidić- Teniski klub, J.U. O.Š. „Podzvizd“,

-Edina i Nijaz Rizvanović- Bihać,

-Samed Arifagić –Minhen,

-Demirović Amir i Aida –Švicarska,

-Jasmin Alijagić-Valch,

-Mašinska srednja škola, Vijeće učenika- Bihać,

-Jašaragić Jasmina-Austrija,

-Horozović Jasmina,

-Glumac Muhamed-Cazin,

-Aida Olovčić-Ibrahimović-Srajevo,

-BBK „Daj krug“- Bihać,

-Okić Elvedin-Papari-Bihać,

-Forum žena „Mimoze“ sa kolegama,

-III Crkvena opština iz Beča-Azra Merdžan,

-Pečenković Nihada i Ibrahimpašić Una,

-Anel Demirović-Bihać,

-Pečenković Nihada-Bihać,

-Berlina d.o.o.-Bihać,

-Vijeće učenika elektrotehničke škole-Bihać,

-Ćoralić Adijan,

-M.Z. Golubić,

-Vijeće učenika O.Š. Harmani 2-Bihać,

-MONNE Comerc knjižara –Bihać,

-VITAL 4 M-Ćoralići-Cazin,

-O.Š. Brekovica

Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se zahvaljuju svima koji su nas posjetili,te svojim donacijama pomogli normalno funkcionisanje našeg Centra.

Decembarske posjete

Decembar je u centru Duga obilježen mnogobrojnim posjetama prijatelja i donatora.
To je mjesec kada nasa djeca budu iznenađena sa pregrštom poklona, a ujedno su i posebno sretna i ponosna jer krajem decembra oni održavaju svoju malu novogodišnju priredbu koju su pripremali sa svojim tetama. Željno iščekivanu priredbu su prezentirati djeci iz lokalne zajednice, a potom svi zajedno sa Djeda Mrazom su pozdravili Novu godinu.
Zahvaljujemo se na vrijednim donacijama od mnogobrojnih donatora i udruženja.

Želimo svima Sretnu i Uspješnu Novu godinu.

Ponuda za čestitke i kalendare 2020

POŠTOVANA GOSPODO,

Fondacija „Centar Duga Art“ već duže vrijeme uspješno organizuje i izvodi dobrotvorne projekte i akcije čiji je cilj promocija Centra za djecu Duga  i prikupljanje sredstava potrebnih za neometano funkcioniranje Centra Duga u Kulen Vakufu.

Jedna od akcija koje već tradicionalno organiziramo svake godine je štampanje i distribucija kalendara i prazničnih čestitki.

 

Ove godine u ponudi imamo novogodišnje čestitke sa raznim motivima koje nudimo po sljedećim cijenama:

  1. Čestitka + koverta ………………………………………………………….1,00 KM, ( sa PDV)
  2. Čestitka + štampa loga firme+koverta (min 50 kom)…………..1,50 KM, ( sa PDV)

 

U ponudi imamo i kalendare za 2020. godinu  to:

Kalendar zidni na 6. str. po cijeni od 3,50 KM.  ( sa PDV)

Kalendar stolni na 6 str. po cijeni od  2,00 KM. (sa PDV)

Minimalna narudžba je 50 kom.

Štampanje loga i podataka  naručioca na kalendare uračunato je u cijenu.

Uzorke kalendara i novogodišnjih čestitki možete pogledati i na www.centar-duga.info

Napominjemo da se eventualno ostvareni prihod od prodaje čestitki i kalendara koristi isključivo  za potrebe neometanog funkcioniranja Centra za djecu Duga u Kulen Vakufu.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na brojeve telefona

061 197 637    ili   061 849 444,     Tel. 037 319 159,    Fax.  037 319 158 ili na email:

info@centar-duga.info   sabina@centar-duga.info  sanela@centar-duga.info

Kulen Vakuf: 01.11.2019.god.

Fondacija CDA

Sabina Lješčanin

V216/20

STOLNI KALENDAR

V208/18

V209/18

V211/18

V212/19

V213/19

V214/19

V215/19

V217/20

V218/20

V219/20

V220/20

V221/20

V222/20

ZIDNI KALENDAR

Prodajna izložba

Centar za nezbrinutu djecu “Duga” iz Kulen Vakufa i Gradska galerija Bihać privode kraju aktivnosti vezane za ovogodišnju likovnu koloniju “Admir Lješčanin Duga“. Naime, u četvrtak 17. oktobra u Wiede Fabrik u Minhenu, u ateljeu slikara Milana Mihajlovića, održana je prodajna izložba sa aukcijom radova sa ove likovne kolonije . Aukciju su vodili domaćin Mihajlović i kipar Amir Omerović te je ovom prilikom prikupljen značajan iznos sredstava koji će omogućiti nesmetan rad centra “Duga”.