Impressum

Fondacija „Centar Duga Art“

Patriotske lige 2 77206 Kulen Vakuf, Tel. 061 163-432

ID 4263556640004

Žiro računi kod banaka

UNICREDIT BANKA: 3385002262437231