Zaposleni

Lista uposlenih u Fondaciji CDA

1. Jasminka Vajzović – Vaspitačica
2. Senada Altić– Medicinska sestra
3. Sandra Demirović – Vaspitačica
4. Nazlija Kurtagić – Pomoćnik vaspitača
5. Ajša Vojić – Vaspitačica
6. Sandra Bibanović – Njegovateljica
7. Burzić Asifa – Kuharica
8. Bahira Šiljdedić – Njegovateljica
9. Remza Kurtagić – Pomoćnik vaspitača
10. Sedija Mehadžić – Medicinska sestra
11. Remza Anadolac – Kuharica
12. Sadeta Šiljdedić – Medicinska sestra
13. Besima Kurtagić – Spremačica
14. Marizela Burzić – Medicinska sestra
15. Vojić Muhamed – Kučni majstor, vozač
16. Bajbutović Mešira – Vaspitačica
17. Kosović Sanela – Administrator