IZVJEŠTAJ ZA IV KVARTAL 2021 PERIOD OKTOBAR-DECEMBAR

U Centru Duga trenutno je smješteno 22 djece različite starosne dobi.

Struktura djece po grupama:

GRUPE DJEVOJČICE DJEČACI UKUPNO
I GRUPA0-15 MJ. 4 4 8
IIGRUPA15MJ-3G. 2 5 7
IIIGRUPA3-6GOD. 3 4 7
9 13 22

 

U protekla tri mjeseca u naš Centar primljeno je  troje djece,   prema rješenjima nadležnih CZSR. Dvoje djece je primljeno iz bolnice ,i jedno dijete iz porodice.

Što se tiče odlazaka iz Centra, jedno dijete je napustilo Centar ,prema rješenju nadležnog CZSR, premješteno u drugu Ustanovu.

ZDRAVSTVENO STANJE

Zdravstveno stanje djece u proteklom periodu je uglavnom bilo uredno uz redovne mjesečne preglede nadležnog pedijatra.Prema uputama nadležnog pedijatra obavljeni su specijalistički pregledi određene djece.

U proteklom periodu redovno su odrađivani tretmani sa određenom djecom od strane naših redovnih vanjskih saradnika :logoped i psiholog.

DRUŽENJA SA VELIKIM DRUGARICAMA

Zbog još uvijek prisutne pandemije Covid19, druženja sa drugaricama se ne održavaju.

IZLETI I PUTOVANJA

Takođe zbog prisutne pandemije Covid 19 djeca nisu išla na izlete i putovanja, osim izleta po mjestu.

POSJETE

I u proteklom periodu naš Centar je imao veliki broj posjeta kako fizičkih tako i pravnih lica, a najveći broj posjeta je bio pred Novogodišnje praznike.

Također važno za spomenuti da smo veliki broj donacija primili i putem pošte.

Posjetili su nas:

OKTOBAR:

-Aladin Kozlica,

-Mujačić Šeherzada i Damir-Njemačka,

-Valentina Miletić,Njemačka,

-Asociation Potential,Francuska,

-Nelt d.o.o,Laktaši,predstavništvo Bihać,

-Vojniković Šefik,Stari Majdan,

-Acorn Aid-Miller family       ,Skotland

-Haluić Dijana,

-Fare Fusion BIH 335 d.o.o. Cazin,

-Aida Grdainčić,

-Semir Kovačević-Cazin,

-Feriz Sead za Batanović Resul-Bihać,

-Bečić Emra i Husein-Bihać,

NOVEMBAR:

-Eldina Hodžić-Slovenija,

-Nataša Salkić-Cazin,

-J.U. Dječije obdanište-Velika Kladuša,

-Mehmed Glumac-Bihać,

-Sead Ćirić-Ripač,

-Amira Vojić-Orašac,

DECEMBAR:

-Refika Šabić-Velika Klduša,

-Ahmet Tahrić-Bihač,

-Đula Fatkić-Bihać,

-Grupa studenata Filozofskog fakulteta –Sarajevo,

-dr.Dervišević,

-SOS –Bihać,

-Seferović-Ostrovica –Kulen Vakuf,

-Elvi-Dijaspora srcem,ER Company-Cazin,

-Edis Vilić sa prijateljima,

-Dijana i Dinko Okanović-Bihać,

-Zumreta Kozlica –Švicarska,

-Muho Kurtagić-Kulen Vakuf,

-Kantonalno odbor SDP Bihać USK,

-Majka Mejra sa udruženjem žena „Kraljice“,

-Dalila Alihodžić,

-Sanel Hrnjić-Brčko,

-Farmacija 2011-Bihać,

-Grad Bihać,

-Edina i Nijaz Riozvanović,

-Amila Midžić Aličajić,

-Članovi Planinarskog društva „Plješivica“,

-Mehmed Ljajić-Velika Kladuša,

-Udruženje“Hanume sa Une“-Bihać,

-Irma Bahl,

-Sportsko društvo „Daj krug“-Bihać,

-Mirveta i Adnan Kapić,

-Oružane snage BIH-Bihać,

-SOS-Bihać,

-J.U. Mašinsko-saobraćajna srednja škola-Bihać,

-Studenti Pravnog fakulteta –Bihać,

-Hasan Omanović-Hako-Velika Kladuša,

-Bosnalijek d.d –Sarajevo,

-Studio Element-Bihać,

-Elektrotehnička škola –Bihać,

-Merisa Nurkić,

-Šaban Hrnjica,

-Udruženje Kontakt BiH-Salzburg,

-Senijela Kurtović-Bihać

DONACIJE PRISTIGLE PUTEM POŠTE:

-Facebok  grupa Sarajevo „Mi mahaluše“,

-Emina i Admir Tursunović-Brčko,

-Dženita Kamber,

-Svjetlana Beus Jamaković-Sarajevo,

-Edina Mušić-Bihać,

-Adis Durkić-Mostar,

-Amela Dervišević-Sarajevo,

-Alma Sadiković-Šabotić-Sarajevo-Ilidža,

-Lejla Huseinović-Begović-Sarajevo,

-Marija Petrović-Bukinje,

-ALUKOENIGSTAHL d.o.o-Sarajevo,

-Jasmina Imamović-Tuzla,

-Ernida Ikanović-Brčko,

-Nihada Suljić,

-Krajina Klas slastičarna Manja-Banja Luka,

-Emira Mudrov-Tešanj,

-Lejla Seferović –Sanski Most,

-Mirnes Nuhić-Sarajevo,

-Sanja Bušatlić-Sarajevo,

-Nermina Dropić-Jelah,

-Poljoapoteka „Aster“-Cazin,

-Hamida Ćirić-Ripač,

-Selma,

-Naida i Emina,

-Tifaga Eminović-Brčko,

-Lejla Bećirspahić-Sarajevo,

-Erna Redžić-Bosanska Krupa,

-Zvjezdana Hadžović-Brčko,

-Branimir Bajkuša-Ilidža,

-Samra Koričić-Bihać,

-Melisa Softić-Gračanica,

-Almina Osmić-Bad Laer,

-Sabina Mehić-Sarajevo,

-Ordinacija dr Džane-Jelah,

-Anita-Bugojno,

-Emin i Kerim-Sarajevo,

-Hana Hadžihasanović –Sarajevo,

-Merima Jabandžić-Tešanj,

-Jasmina Ćirić-Bosanska Krupa,

-Kiana Aja Konaković-Sarajevo,

-Maida Socijalno- pedagoška životna zajednica Bosanska Krupa,

-Anita-Bugojno,

-Samra Ramić-Sarajevo,

-Semira Bulčević-Brčko,

-Dobrotvorno trčanje –Sarajevo,

-Udruženje 1921 F.K. „Željezničar“-Sarajevo,

-Pekara „Lejla komerc“-Bihać,

-Ermin Huseinagić-Grdačac,

-Ivana Frančić-Šarlija-Novi Travnik.

Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se još jednom veliko zahvaljuju svima koji su svojim donacijama pomogli nesmetan rad našeg Centra.

Kraj godine u našem Centru obilježen je dolaskom Djeda Mraza,koji je jako obradovao dječicu. Djeca su bila sretna i vesela, a kao poklon za Djeda mraza starija grupa djece je pripremila kratki program.