IZVJEŠTAJ ZA III KVARTAL 2022

PERIOD JULI-SEPTEMBAR

U našem Centru trenutno je zbrinuto 21 dijete različite starosne dobi.

STRUKTURA DJECE PO GRUPAMA

GRUPE DJEVOJČICE DJEČACI UKUPNO
I GRUPA0-15 MJ. 4 4 8
II GRUPA15MJ-3G. 2 5 7
IIIGRUPA3-6 GOD. 4 2 6
10 11 21

 

U proteklom periodu u naš Centar je prema rješenjima nadležnih CZSR primljeno dvoje djece iz porodice.

 

Što se tiče odlazaka iz našeg Centra,Centar je prema rješenjima nadležnih CZSR napustilo petero
djece. Četvero djece je smješeteno u drugu ustanovu,dok je jedno dijete zbrinuto usvajanjem.

ZDRAVSTVENO STANJE

Zdravstveno stanje djece djece u proteklom periodu je uglavnom bilo uredno uz redovne
mjesečne preglede nadležnog pedijatra. Prema preporuci nadležnog pedijatra obavljeni su i
određeni specijalistički pregledi djece.U proteklom periodu nismo imali hospitalizirane djece.
Naši stalni vanjski saradnici; logoped i psiholog su odrađivali tretmane sa određenom djecom,
kojima treba pomoć pri razvoju govora ili psihološka pomoć.
DRUŽENJA SA VELIKIM DRUGARICAMA
Druženja sa velikim drugaricama i dalje se ne realiziraju zbog pogoršane epidemiološke situacije
u proteklom periodu.
IZLETI I PUTOVANJA
Od 29.07-03.08 starija grupa djece je u pratnji teta ,bila na ljetovanju u Račiću, nadomak
poznatih Japodskih otoka. Djeca su imala priliku tokom dana kupanje u njima prilagođenom
bazenu, dok su u poslijepodnevnim satima provodili u šetnji Japodskim otocima i prelijepom
krajoliku.

POSJETE

I u proteklom periodu naš Centar je imao veliki broj posjeta, a najveći broj posjeta zabilježen je
povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama. Posjetili su nas;

JULI

-Gardener Esma-Cazin,
-Zirić Mevlida –Bihać,
-Alčagić Mersed-Bihać,
-Hodžić Ismet-Bihać,
-Pehlivanović Dževad,
.Hrnčić Smail-Cazin,
-Abdagić Jusuf-Cazin,
-Abdagić omer-Cazin,
-Nuhić Redžo-Cazin,
-Nuhić Aiša-Cazin,
-Šomić Džafer-Bihać,
-Đuvelek Bego –Bihać,
-Kosović Dejan i Emil-Bihać,
-Lipovača Aldin-Bihać,
-Demirović Merima i Denis –Bihać,
-Lubenović Emin-Bihać,
-Pjević Fatima i Mirsad-Austrija,
-Mehulić Erno-Stijena,
-Perviz Esed,
-Kljajić Zuhdija,
-Jusić Ajko i Husnija,
-Dizdarević Finka,
-Seferović Zuhra i Muharem,
-Čataković Samira i Ismet –Njemačka,
-Seferagić Kemala Ekrem i Kemal,
-Arslanović Elvin i Hamzagić Ajdin,
-Demirović Dedo-Klisa,
-Majetić Amina i Naim-Švedska,
– Lonić Muhamed,
-Kozlica Senad-Bihać,
-Dedić Arijana,
-Bećirspahić Anel-Bihać,
-Zahirović Mirnes –Švicarska,
-Alijagić Edvin i Emin-USA,
-Agović Kemal-Den Hag,
-Mehmedbegović Almir –Roterdam,
-Ekipa iz Slovenije-Kosten Rus Brlek familija,
-Mujanić Fudi (Hi babo),
-Čeliković Medin –Njemačka,
-Dizdar Aldijana i Kemla-Travnik,
-Ljubijankić Asim-Klisa,
-Kovačević Safet-Švicarska,
-Šabić Muhiba-Njemačka,
-Demirović Husnija-Švicarska ,

AUGUST

-Demirović Zijah-Švicarska,
-Ramić Safija i Mehmed,
-Begatović Dženana .Bihać,
-Omić Anita –Velika Kladuša,
-Dulić Doan Sedina-Švicarska,
-6 Moto maraton „Dani slobode“,
-Kaljiković Edin –Stijena,
-Hadžić Zuhdija-Cazin,
-Majstorović Edis-Njemačka,
-Gerhard Buchstaller,
-Veladžić Elma i Dženan,
-Šarić Džehva –Bihać,
-Mušeta Emil,
-Beširević Suad –Cazin,
-Mustedanagić Hatka –Velika Kladuša,
-Mustedanagić Ferida-Velika Kladuša,
-Štrkljević Emir i Eney-Luksemburg,
-Zulić Dijana-Švedska,
-Balić Bećko-Švedska,
-Zaimović Mina,
-Kljajić Medina,
-Baltić Husein i Enisa-Austrija,
-Sijamić Dani-Sarajevo,
-Demirović Anel-Bihać,
-Muhić Dino,
-Kazlagić Mirela –Cazin,
-Vajzović Nijaz-Kulen Vakuf,
-Udruženje žena „Vjesnici proljeća“-Orahova-Grdaiška,
-Pavlić Danijel-Smaragdni eko film festival,
-Štrkljević Sabaheta i Amir,
-Propeller d.o.o Sarajevo,
-Bešić Sabina i Enver,
-Hodžić Selvir –Cazin,
SEPTEMBAR
-Tahrić Ekrem-Bihać,
-Tahrić Huse-Bihać,
-Tahrić Irma I Mirsad-Bihać,
-Begić Amanda –Bihać,
-Šečić Deana i Adnan-Bihać,
-Seferagić Esad,
-Ćoralić Ismet-Ćoralići,
-Raković Mersad-Budo,
-Sadiković Zibalda i Salem-Bihać,
– Bećiraj Asmira
-Porodica Durdžić- Bosanska Krupa,
-Vojniković Jasmina.

DONACIJE PUTEM POŠTE

-Kajtazović Enesa-Pećigrad,
-Propeller d.o.o SARAJEVO-Nermina Filipović.

Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se još jednom zahvaljuju svima koji su svojim
donacijama pomogli nesmetan rad našeg Centra.