Izvještaj za I kvartal 2023

PERIOD JANUAR- MART

U Centru „Duga“ trenutno boravi 24 djece različite starosne dobi.

GRUPA DJEVOJČICE DJEČACI UKUPNO
I GRUPA0-15MJESECI 3 5 8
IIGRUPA15MJ-3GOD 4 4 8
III GRUPA3-6 GOD 4 4 8
11 13 24

 

U protekla tri mjeseca u naš Centar je prema rješenju nadležnog CZSR primljeno sedmero djece iz porodice.

Što se tiče odlazaka djece iz Cetra ,u proteklom periodu Centar je prema rješenju nadležnog CZSR napustilo troje djece. Jedno djete je vraćeno u biološku porodicu,dok je dvoje djece otišlo na drugi oblik zbrinjavanja-usvajanje.

ZDRAVSTVENO STANJE

Zdravstveno stanje kod djece je bilo uglavnom uredno sa dva narušavanja zdravsvenog stanja. Jednom je to bila crijevna viroza a drugi put virusna infekcija oka – Konjuktivitis.

U januaru je bila prisutna crijevna viroza kod petero djece, gdje je uz  liječničku preporuku ubrzo zdravstveno stanje sanirano.

U martu je  kod 14 djece bio prisutan konjuktivitis, gdje je također uz liječničku preporuku primjenjena terapija i zdravstveno stanje sanirano.

U martu je jedno dijete  hospitalizirano na odjelu kirurgije, radi operativnog zahvata hernije. Operativni zahvat je protekao uredno i nakon dva dana je dijete otpušteno iz bolnice.

Redovni mjesečni pregledi, od strane nadležnog Pedijatra, su uredno odrađivani, prema čijim preporukama su odrađeni i svi potrebni specijalistički pregledi.

Vanjski saradnici našeg Centra, Logoped i Psiholog su obavljali tretmane sa djecom kojima je to potrebno.

 

 

DRUŽENJA SA VELIKIM DRUGARICAMA

Još uvijek se ne održavaju, naša druženja sa Velikim drugaricama, preventivno zbog okupljanja i kontakta djece, jer još uvijek ima slučajeva zaraze sa Covid 19.

IZLETI I PUTOVANJA

Zbog hladnijeg vremena, poplave, snijega i kiše, a i narušenog zdravstvenog stanja djece, u ovom periodu djeca nisu nigdje putovala.

Kako je vrijeme a i zdravstveno stanje dozvoljavalo, djeca su svakodnevno boravila na zraku u dvorištu, te odlazili u individualne i zajedničke šetnje po mjestu.

DONACIJE

Posjete u Centru Duga :

JANUAR

– Melisa Kedić – Austrija,

– Ismet Sijamhodžić – Bihać,

– Adis Dudaković – Orahova,

– Alešević Alma i Admir – Njemačka,

– Šaban Hrnjica- Duljci,

– Gerzić Halid- Austrija,

– Agović Kemal- Holandija,

– Mehmedbegović Almir- Holandija,

– Burzić Enisa,

– Halilagić Elvedin – Njemačka,

– Medina Klajić –Austrija,

– Leila Sarić – Njemačka,

– JU OŠ Brekovica,

– Udruženje ruku na srce,

– Djeca i direktorica Vrtić Kita Roschbach – Njemačka,

– Prošić Kićeni – Njemačka,

– Amel Botonjić – Beč,

– EL-MED-IN tradicionalno pčelarstvo,

– JRS- Isusovačka služba za izbjeglice BIH,

– Uruženje pčelara grada Bihaća,

– Oružane snage BIH,

-Udruženje pčelara Krajiška pčela Velika Kladuša,

– Muhamed Miljković – Velika Kladuša,

– Husein Miljković – Velika Kladuša,

-Mujanović Nisvet- Velika Kladuša,

-Šakinović Refik- Velika Kladuša,

-Sulejmanagić Alen – Velika Kladuša,

-Alibegić Ferid- Velika Kladuša,

-Hamdija Smlatić – Velika Kladuša,

-Amarildo Mulić – Bihać,

– Alen Islamović – Bihać,

-Pekara Mulayim – Kamenica,

-Ćehić Zlatan Ćeha – Bihać,

FEBRUAR

-U ime omladine Bosanske Islamske zajednice iz Salzburga,

-Hadžić Saima i Mulić Semina,

-Samra Barukčić Bjeljina,

– Od Malea za djecu,

– Mala raja iz  vrtića J.U. „Dječije obdanište“-Velika Kladuša,

-Jukić Selima i Mirza,

MART

-Familija Dervišević,

-Albina i Mustafa Bihać,

-Tatlić Zuhra Bihać,

-Ćoralić Adam Bihać,

DONACIJE PRISTIGLE PUTEM POŠTE

-Lejla Zuberović Sarajevo,

Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se još jednom zahvaljuju svima koji su nas posjetili ili svoje donacije poslali poštom, te svojim donacijama pomogli nesmetan rad našeg Centra.