Izvještaj za III kvartal 2023

PERIOD JULI – AUGUST – SEPTEMBAR

U Centru „Duga“ trenutno boravi 24 djece različite starosne dobi

GRUPA DJEVOJČICE DJEČACI UKUPNO
I GRUPA     0-15 mjeseci 3 5 8
II GRUPA    15 mjeseci – 3 god 4 4 8
III GRUPA  3 – 6  god 6 2 8
13 11 24

 

U protekla tri mjeseca imali smo četiri prijema nove djece. Od toga troje djece je došlo iz familije, i jedno dijete iz KB Bihać.

Što se tiče odlazaka djece iz Centra, u proteklom periodu Centar je prema rješenju nadležnog CZSR napustilo dvoje djece. Jedno djete je vraćeno u biološku porodicu, dok je jedno djete otišlo na drugi oblik zbrinjavanja – premještaj u drugu ustanovu.

 

ZDRAVSTVENO STANJE

U proteklom periodu zdravstveno stanje djece  je bilo uglavnom uredno, uz redovne mjesečne preglede nadležnog pedijatra. Po preporuci nadležnog pedijatra odrađeni su specijalistički pregledi djece, potrebne diagnostičke i labaratorijske pretrage, te vakcinacija djece.

Naši stalni vanjski saradnici: logoped i psiholog su odrađivali tretamane sa određenom djecom.

 

IZLETI I PUTOVANJA

U proteklom periodu starija grupa djece je sa tetama išla na izleta u Bihać. Boravili su tri dana na jednom privatnom imanju, u vikendici. Djeci je na raspolaganju bio i bazen gdje su se kupali.

 

DONACIJE

Tokom ljetnog perioda Malonogometna C-Liga Cazin je kroz 23  turnira  koja su  održali na prostoru USK-a, pokrenuli su Humanitarnu akciju za Centar Duga. Uspjeli su što je za veliku pohvalu ostvariti 25.003,00 KM, koju su uručili našem centru i cijeli iznos  je uplaćen na bankovni račun Centra Duga.

Ova novčana donacija je od velikog značaja za ovu ustanovu, za budući nesmetani rad.

Ovim putem se zahvaljujemo organizatorima i svim učesnicima ove pozitivne priče, koji su nesebično podržali Centar Dugu, gdje boravi najranjivija kategorija.

Centar Duga  tokom cijele godine posjećuju ljudi dobre volje koji svojim donacijama podržavaju rad Centra.

Svako ko posjeti ovu ustanovu ne ostaje ravnodušan i svaka donacija upućena centru Duga je dobro došla.

U proteklom periodu imali smo značajan broj posjeta. Dolaskom u naš Centar posjetili su nas:

 • Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i savjetnik ministra Tarik Smailbegović
 • Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić
 • Federalni zavod za poljoprivredu – Sarajevo
 • „ FIS „ DOO – Bihać
 • Galijašević Nahla sa roditeljima – Bihać
 • Dedić Almira, Nejra, Fatima – Bihać
 • Mušić Emira – Ripač, Bihać
 • Sirbić Alma – Spanga, Švedska
 • Grupa djevojaka – volonteri iz Holandije
 • Ćehić Šaza – Kulen Vakuf
 • Gušić Zulfo – Srebrenica
 • Talić Semir i Anita – Graz, Austrija
 • Kovačević Ismeta – Ćukovi, Kulen Vakuf
 • Hadžalić Fehim i Ferida – Cazin
 • Stefano Vuanelo – Milano, Italija
 • Bajrić Amir – Bihać
 • Okanović Muhamed – Velika Kladuša
 • Okanović Fatima – Velika Kladuša
 • Okanović Zarifa – Velika Kladuša
 • Okanović Adnan – Velika Kladuša
 • Okanović Slobodan – Columbus OH., SAD
 • Ćufurović Arufa – Velika Kladuša
 • Kukavica Alma –
 • Suljković Admirela –
 • Milošević Gorica –
 • Bajrić Ahmet – Bihać
 • Šarić Selma –
 • Džaferagić Alen – Mostar
 • Šakonjić Omar – Cazin
 • Siamhodžić Imad – Bihać
 • Harbaš Samir i Samira – Bregenz, Austrija
 • Lamija Tutić – Lustenau, Austrija
 • Bajrić Nihad – Vrhnika, Slovenija
 • Dubavica Sabina – Odžak
 • Handanović Jasmina – Angern/March, Austrija
 • Jukić Sanela i Edhem – Lachen, Švicarska
 • Maslan Mevlida – Augsburg, Njemačka
 • Felić Alija – Gata
 • Hansjorg Winkler – Graz, Austrija
 • Dedić Sabina i Maks –
 • Krajiški Moto maraton VII, Dani slobode –
 • Bosnić Ale –
 • Pehlivanović Remzija i Rifet – Bihać
 • Koštić Rubija – Velika Kladuša
 • Radić Mario i Alma – Kulen Vakuf
 • Dizdarević Jasminka – Salzburg, Austrija
 • Mesić Ismet – Orašac
 • Handžić Rabija – Kulen Vakuf
 • Glumac Mehmed – Bihać
 • Ramić Irma – Leibnitz, Austrija
 • Šahinović Fikret – Kundl, Austrija
 • IOM
 • Pjanić Aldin i Fata – Tržačka Raštela
 • Šabić-Sinanbegović Amra – Narpes, Finska
 • Karalić Mejra – Podzvizd, Velika Kladuša
 • Fajković Vedrana – Casale sul Sile, Italija
 • Dizdarić Meha – Kulen Vakuf
 • Šabanović Mehmed –
 • Šabanović Nihad –
 • Avdić Emir i Selma – Chicago, SAD
 • Ćehić Mirsad i Aza – Muhići, Sanski Most
 • Sikirić Mina – Prijedor
 • Majetić Amina – Vargarda, Švedska
 • Silić Anela – Vargarda, Švedska
 • Kečanović Hasan – Bihać
 • Kovačević Omer – Ostrožac, Cazin
 • Apoteka Farmacija – Bihać
 • Putić-Mujagić Josipa i Aldin – Munchen, Njemačka
 • Propeller d.o.o. Sarajevo – Ahmetspahić Emir i Filipović Nermina
 • Mamovkić Dijana i Jasenko – Munchen, Njemačka
 • Vojniković Jasmina – Sanski Most
 • Zukanović Huse, Zehida i Munevera – Gornja Sapnica, Biljani, Ključ
 • Šišić-Huskić Brigita –
 • Kozlica Hamdija i Redžo – Skokie IL., SAD
 • Bajrić Esma, Siana i Renata – Brekovica, Bihać
 • Udruženje C – Liga – Cazin
 • Muharemović Adnan – Selzthal, Austrija
 • Muharemović Sadina – Selzthal, Austrija
 • Muharemović Samira – Selzthal, Austrija
 • Muharemović Ćamil – Selzthal, Austrija
 • Rakić Sara, Edhem i Edin – Stuttgart, Njemačka
 • Kečanović Belkisa – Brekovica, Bihać
 • Alukić Zumra – Bosanska Otoka
 • Babić Emina – SAD
 • Avdeić Enes i Muhiba – Fredrikstad, Norveška
 • Kupinić Adem – Munchen, Njemačka
 • Hatić Senad – Brumunddal, Norveška
 • Lojić Bilal – Orahova, Gradiška
 • Avdić Emina i Hoti Fisnik – Norveška
 • Bužimkić Samir, Aida i Farah – Bosanska Krupa
 • Bužimkić Fata – Cazin
 • Šehić Suad – Ćelije, Orašac

DONACIJE PRISTIGLE PUTEM POŠTE

 • Kaltak Edita – Sanski Most

Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se još jednom zahvaljuju svima koji su nas posjetili ili svoje donacije poslali poštom, te svojim donacijama pomogli nesmetan rad našeg Centra.