Izvještaj za I kvartal 2024

PERIOD JANUAR – FEBRUAR – MART 2024.

U Centru „Duga“ trenutno boravi 23 djece različite starosne dobi od rođenja do šest
godina.

GRUPA DJEVOJČICE DJEČACI UKUPNO
I GRUPA     0-15 mjeseci 3 4 7
II GRUPA    15 mjeseci – 3 god 4 4 8
III GRUPA  3 – 6  god 5 3 8
12 11 23

U protekla tri mjeseca nismo imali prijema nove djece.
Što se tiče odlazaka djece iz Centra, u proteklom periodu Centar je prema rješenju
nadležnog CZSR napustilo jedno dijete, koje je otišlo na usvajanje.

ZDRAVSTVENO STANJE

U proteklom periodu zdravstveno stanje djece je bilo uglavnom uredno uz kratke
virozne prehlade u sve tri grupe djece. Djeca su redovno, jednom mjesečno
pregledana od strane nadležnog Pedijatra. Po preporuci nadležnog Pedijatra odrađeni
su specijalistički pregledi djece, potrebne diagnostičke i labaratorijske pretrage, te
vakcinacija djece.
Naši stalni vanjski saradnici: Logoped i Psiholog su odrađivali tretamane sa
određenom djecom.
IZLETI I PUTOVANJA
Zbog lošijih vremenskih prilika a i povremeno narušenog zdravstvenog stanja djece u
ovom periodu nismo organizirali putovanja i izlete sa djecom.
Kako je vrijeme i zdravstveno stanje dozvoljavalo, djeca su svakodnevno boravila na
zraku u dvorištu, te odlazili u individualne i zajedničke šetnje po mjestu

DONACIJE

Centar Duga tokom cijele godine posjećuju ljudi dobre volje koji svojim donacijama podržavaju rad Centra.
Svako ko posjeti ovu ustanovu ne ostaje ravnodušan i svaka donacija upućena centru Duga je dobro došla.
U proteklom periodu imali smo značajan broj posjeta. Dolaskom u naš Centar posjetili su nas:

– Moto klub EL Fuego – Todorovo
– Gerlić halid – Austrija
– Kovačević Azra, Elvira i Suad – Austrija
– Selmanović Sead – Leonberg
– Smajlović Jasmin – Linz, Austrija
– Babić Fuad – Velika Kladuša
– Prošić Adisa i Anel –
– Ćehić Haris i Emina – Tirol
– Crveni križ Federacije BiH
– Atajić Almir i Zehida – Bihać
– Šarić Selma – Bihać
– Sušić Sulejman – Bihać
– Balić Ismar i Emina – Munchen
– Šušnjar Merima – Bihać
– Medija Elvedin – Mali Lug, Bihać
– Djevojke sa Une – Bihać
– Djeca pomoć djeci Bihać – Bihać
– Heidemarie Weilharter – Austrija
– Šemić Dževad i Emina – Cazin
– Vojić Azra i Ramiz – Bihać
– Goretić Džana –
– Kudić Hasiba –
– Dizdarić Meha – Kulen Vakuf
– Tete iz Richmond Park Bihać
– 2. Pješadijski bataljon Bihać
– Hamzić Dino i Amela – Ripač
– Nušinović Tahira – Mali Lug, Bihać
– Esma Hodžić
– Frizerka Selma – Kulen Vakuf, Bihać
– Alukić Zumra i Anel – Bosanska Otoka
– Šahinović Nail – Austrija
– Musić Belma – Ključ
– Rizvić Mirzeta i Beganović Fata – Austrija
– Žerić Ešef i Seka – Bihać
– Nuhić Asim – Bihać
– Amel Hasanović –
– Barukčić Samra –
– Pečenković Amir – Bihać
– Šibić Izeta – Bihać
– Piralić Edvin – Bihać
– Karić Jasmin i Lejla – Ljubljana
– Kapić Rifat –
– Rekić Ahmet – Bihać
– Dautović Mejra – Bihać
– Tatlić Zuhra – Bihać
– Hasojlić Emina – Cazin
– Zuber Jasmina i Naser
– Amina Sirćo – Bosanski Petrovac
– Bećirević Šemsudin – Cazin
– Aksalić Elvis – Cazin
– Kozlica Ismet – Slovenija
– Karabegović – Bihać
– Nijaz Ferizović – Bosanski Novi
– Musić Almir – Bihać
– Ekić Midhat – Bihać
– Beširević Mirela – Cazin
– Kulenović Emir – Kulen Vakuf
– Rakić Edhem – Njemačka
– Čolić Sunita – Bosanska Krupa
– Šušnjar Anel – Bihać
– Šahinović Sanela, Mujo i Ševka – Bihać
– Rizvanović Edina – Ulm, Njemačka
– Rizvanović Mirza –
– Rizvanović Dino i Erma –
– Kaltak Amelita – Ulm, Njemačka
– Avdić Arnela – Nurnberg, Njemačka
– Mujanović Anela – Ripač
– Imberg Harry – Gifhorn, Njemačka
– Maslan Mevludin – Augsburg, Njemačka

DONACIJE PRISTIGLE PUTEM POŠTE

– Lazuhić Nataša –
– Ivana Frančić-Šarlija – Novi Travnik
– Andrea Zelić –
– Bunić Šemsa – Bihać
– Gimnazija Velika Kladuša
– Pivovara Bihać
– Sivrija Nura – Cazin
– Auto kuća „Strong“ – Velika Kladuša
– Šepić Enver – Cazin
– Ramić Fikreta i Bajro

Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se još jednom zahvaljuju svima koji su nas posjetili ili svoje donacije poslali poštom, te svojim donacijama pomogli nesmetan rad našeg Centra.

HVALA
Centar Duga