Impressum

Fondacija „Centar Duga Art“

Patriotske lige 2 77206 Kulen Vakuf, Tel. ++387 37 319 159

ID 4263556640004

Žiro računi kod banaka

UNICREDIT BANKA: 3385002262437231