O nama

Aktivnosti na osnivanju Fondacije „Centar Duga Art“ ( CDA) pokrenute su u ljeto 2008 godine i to radi prevazilaženja administrativnih poteškoća u izvođenju projekta Centar za djecu Duga u Kulen Vakufu, kao i  organizovanju i realizaciji raznih dobrotvornih akcija koji imaju za cilj promovisanje Centra za djecu  Duga i obezbjeđivanje  potrebnih sredstva za nesmetano funkcionisanje istog . Početkom decembra 2008.godine formulari za registraciju Fondacije CDA  predani su u Ministarstvo pravde BiH a 18. Februara 2009. godine izdato je rješenje o registraciji od pomenutog ministarstva.
Fondacija Centar Duga Art je sa zvaničnim radom počela 1.marta 2009 godine i to sklapanjem sporazuma sa Humanitarnom Organizacijom Schutzengel Gesucht iz Njemačke o zajedničkom izvođenju projekta Centar za djecu bez roditeljskog staranja Duga u Kulen Vakufu.

Osnovni cilj Fondacije CDA je samostalno i u  saradnji sa drugim udruženjima i fondacijama učestvovanje u promovisanju, unapređenju, razvoju i finansiranju Centra za djecu Duga u Kulen Vakufu.

Fondacija CDA je od 2009 godine preuzela poslove na organzovanju Internacionalne likovne kolonije „za djecu centra Duga“  u Kulen Vakufu, organiziranje izložbi i  dobrotvornih aukcija doniranih djela   kao i aktivnosti na štampanju i distribuciji novogodišnjih čestitki i kalendara.

Svjesni smo bili da nas očekuju veliki poslovi i obaveze na organizovanju i izvođenju akcija potrebnih za obezbjeđivanje sredstava za nesmetano funkcionisanje projekta Centar Duga u Kulen Vakufu ali smo u proteklom periodu kontinuiranim  radom i zalaganjem  uspjeli  zajedno sa prijateljima Centra Duga da nastavimo kvalitetno i transparentno realizovati pomenute projekte i na taj način obezbjediti dio potrebnih sredstava.
Fondacija CDA je u proteklom periodu svakako uspjela opravdati svoje postojanje, ali isto tako vjerujemo i da će mo kroz nastavak pomenutih aktivnosti zadržati stare prijatelje i steći još veći broj simpatizera i prijatelja koji će pružiti svoju podršku u ostvarivanju ciljevima Fondacije CDA. Vjerujemo da će mo zajedno uspjeti i  budućem periodu kao i do sada  da se djeci smještenoj u Centru Duga obezbjedi kvalitetan smještaj i dostojno djetinstvo jer to nesumljivo zaslužuju sva djeca ovog Svijeta.
FONDACIJA „CENTAR DUGA ART“

Patriotske lige 2 77206 Kulen Vakuf, Tel. 061 163-432
UniCredit Banka 3385002262437231
ID 4263556640004
Projekat CENTAR ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG
STARANJA DUGA KULEN VAKUF

Članovi Upravnog odbora Fondacija Centar Duga Art

1.    Sabina Lješčanin – predsjednik UO
2.    Günter Prantl
3.    Nedžad Ćoralić
4.    Asmir Handžić
5.    Alen Handžić

Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje Fondacije CDA je
Predsjednik Upravnog odbora Lješčanin Sabina
Lista uposlenih u Fondaciji CDA

1. Jasminka Vajzović – Vaspitačica
2. Senada Altić– Medicinska sestra
3. Sandra Demirović – Vaspitačica
4. Nazlija Kurtagić – Pomoćnik vaspitača
5. Ajša Vojić – Vaspitačica
6. Sandra Bibanović – Njegovateljica
7. Burzić Asifa – Kuharica
8. Bahira Šiljdedić – Njegovateljica
9. Remza Kurtagić – Pomoćnik vaspitača
10. Sedija Mehadžić – Medicinska sestra
11. Remza Anadolac – Kuharica
12. Sadeta Šiljdedić – Medicinska sestra
13. Besima Kurtagić – Spremačica
14. Marizela Burzić – Medicinska sestra
15. Vojić Muhamed – Kučni majstor, vozač
16. Bajbutović Mešira – Vaspitačica
17. Kosović Sanela – Administrator

STATUT FONDACIJE CENTAR DUGA ART – preuzmite/pogledajte ovdje

Rješenje u registru fondacija Ministarstva pravde BiH