O nama

U ljeto 2008. godine započete su aktivnosti na osnivanju Fondacije “Centar Duga Art”, jer na taj
način administrativne poteškoće su olakšavajuće u realizaciji projekta “Centra za djecu Duga” u
Kulen Vakufu, kao i u organizaciji i provođenju dobrotvornih akcija koje služe za promociju
Dječjeg centra Duga.
Ministarstvu pravde BiH je početkom decembra 2008. godine podnešen zahtjev za registraciju
Fondacije CDA, a 18.02.2009. je izdato Rješenje za rad Fondacije CDA od navedenog
Ministarstva.
Fondacija CDA je 1. marta 2009. službeno započela s radom, potpisivanjem ugovora s
humanitarnom organizacijom “Schutz Engel Gesucht” iz Njemačke o zajedničkoj provedbi
projekta “Centar za djecu bez roditeljske staranja Duga”.
Fondacija CDA je od 2009. godine preuzela organizacijski rad likovne kolonije za djecu Centra
Duga, organizaciju izložbi i dobrotvornih akcija, štampanje i distribuciju praznični i novogodišnjih
čestitki i kalendara.
Fondacija je preuzela veliki dio posla u organizaciji i provođenju raznih humanitarnih akcija,
kako bi mogla osigurati sredstva za nesmetano funkcionisanje rada Centra Duga.
Fondacija CDA ima snagu i vještinu da uz pomoć velikog broja prijatelja Duge, kvalitetno i
transparentno realizuje projekte pod nazivom Duga, te na taj način pribavi potrebna sredstva za
nesmetan rad.
Fondacija CDA je na dobrom putu da poduzetim aktivnostima opravda svoje osnivanje te je do
sada stekla veliki broj pratitelja i prijatelja koji podržavaju ciljeve Fondacije kako bi štićenici
Centra Duga imali sretno, zadovoljno i dostojanstveno djetinjstvo kao i sva djeca u svijetu koja
zaslužuju.

FONDACIJA CENTAR DUGA ART
Patriotske lige 2 77206 Kulen Vakuf, tel. 061-197-637
UniCredit Banka 3385002262437231
ID 426355660004
Projekt CENTAR ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA DUGA KULEN VAKUF

Članovi Upravnog odbora Centa Duga Art
1. Sabina Lješčanin – predsjednik Upravnog odbora
2 Gunter Prantl
3. Nedžad Coralić
4. Asmir Handžić
5. Alen Handžić

Za zastupanje i predstavljanje Fondacije odgovoran je predsjednik Upravnog odbora Sabina
Lješčanin.

Lista zaposlenika Fondacije CDA
1. Jasminka Vajzović – vaspitačica predškolskog odgoja
2. Senada Altić – medicinska sestra
3. Sandra Demirović – vaspitačica predškolskog odgoja
4. Ilma Šiljdedić- medicinska sestra
5. Ajša Vojić – vaspitačica predškolskog odgoja
6. Sandra Bibanović – njegovateljica
7. Bahira Šiljdedić – njegovateljica
8. Remza Kurtagić – njegovateljica
9. Sedija Mehadžić – medicinska sestra
10. Bajbutović Mešira – vaspitačica predškolskog odgoja
11. Remza Anadolac- kuharica
12. Sadeta Šiljdedić- medicinska sestra
13. Begović Nermina- spremačica
14. Marizela Burzić- medicinska sestra
15. Muhamed Vojić- vozač, kućni majstor
16. Burzić Asifa – kuharica
17. Kosović Sanela – Administrator

 

STATUT FONDACIJE CENTAR DUGA ART – preuzmite/pogledajte ovdje

Rješenje u registru fondacija Ministarstva pravde BiH