Upravni odbor

Članovi Upravnog odbora Fondacija Centar Duga Art

1. Sabina Lješčanin – predsjednik UO
2. Günter Prantl
3. Nedžad Ćoralić
4. Asmir Handžić
5. Alen Handžić