Zaposleni

Lista uposlenih u Fondaciji CDA

1. Jasminka Vajzović – vaspitačica predškolskog odgoja
2. Senada Altić – medicinska sestra
3. Sandra Demirović – vaspitačica predškolskog odgoja
4. Ilma Šiljdedić- medicinska sestra
5. Ajša Vojić – vaspitačica predškolskog odgoja
6. Sandra Bibanović – njegovateljica
7. Bahira Šiljdedić – njegovateljica
8. Remza Kurtagić – njegovateljica
9. Sedija Mehadžić – medicinska sestra
10. Bajbutović Mešira – vaspitačica predškolskog odgoja
11. Remza Anadolac- kuharica
12. Sadeta Šiljdedić- medicinska sestra
13. Begović Nermina- spremačica
14. Marizela Burzić- medicinska sestra
15. Muhamed Vojić- vozač, kućni majstor
16. Burzić Asifa – kuharica
17. Kosović Sanela – Administrator