Arhive oznaka: kvartal

Izvještaj za II kvartal 2023

PERIOD APRIL- JUNI

U Centru „Duga“ trenutno boravi 22 djece različite starosne dobi.

GRUPA DJEVOJČICE DJEČACI UKUPNO
I GRUPA0-15MJESECI 3 3 6
IIGRUPA15MJ-3GOD 3 5 8
III GRUPA3-6 GOD 5 3 8
11 11 22

U protekla tri mjeseca nije bilo prijema nove djece.

Što se tiče odlazaka djece iz Centra ,u proteklom periodu Centar je prema rješenju nadležnog CZSR napustilo dvoje djece. Jedno djete je vraćeno u biološku porodicu,dok je jedno djete otišlo na drugi oblik zbrinjavanja-usvajanje.

ZDRAVSTVENO STANJE

U proteklom periodu zdravstveno stanje djece  je bilo uglavnom uredno, uz redovne mjesečne preglede nadležnog pedijatra.Po preporuci nadležnog pedijatra odrađeni su specijalistički pregledi djece.

Naši stalni vanjski saradnici: logoped i psiholog su odrađivali tretamane sa određenom djecom.

IZLETI I PUTOVANJA

U proteklom periodu starija grupa djece su sa tetama išla na izleta u Bihać dva puta. Imali su druženje uz roštilj  sa našim prijateljima uz rijeku Unu, te na proslavu rođendana u Hotelu Park Bihać.

XIX LIKOVNA KOLONIJA „ADMIR LJEŠČANIN“ZA DJECU CENTRA DUGA

26.06.2023. održana je XIX Likovna kolonija“Admir Lješčanin“za djecu Centra Duga. Na ovogodišnjoj koloniji okupilo se oko 70 umjetnika iz Njemačke, Slovenije,Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Uz prigodne riječi dobrodošlice prisutnim se obratila direktorica Centra gđa.Sabina Lješčanin,zatim su se prisutnim obratili ispred Gradske galerije Bihač Adnan Dupanović, gosp.Milan Mihajilović iz Minhena,a ispred  gradske uprave grada Bihaća gradonačelnik Elvedin Sedić, kojije i otvorio ovogodišnju Likovnu  koloniju.Starija grupa djece je za ovu priliku pripremila kratak program kroz plesnu tačku „Dobar dan“.

DONACIJE

Centar Duga  tokom cijele godine posjećuju ljudi dobre volje koji svojim donacijama podržavaju rad Centra.

Svako ko posjeti ovu ustanovu ne ostaje ravnodušan i svaka donacija upućena centru Duga je dobro došla.

Tako smo u proteklom periodu imali značajan  broj posjeta a posebno povodom praznika Bajrama.

Posjetili su nas:

-Član predsjedništva BiH Denis Bećirević

-Austrijska ambasada Sarajevo

-Fatkić Adela – Bihać

-Šefik Vojniković- Stari Majdan

-Bećo Demirović- Klisa

-Vojić Zijad – Bihać

-Nuspahić Muamer i Denisa- Austrija

-Bajrić Ahmet – Bihać

-Seferagić Mersa ispred Kućna Radinost „Đerdef“- Cazin

-Medin Nermin Čeliković- Njemačka

-Alma Mizić- Gornja Koprivna

-Lepozanović Emina – Cazin

– Edina i Nijaz Rizvanović

-Zlate Felić- Gata

-Majstorović Zarif

-Musić Almir- Bihać

-Džafić Amra i Elvedin – Njemačka

-Bumbul Nedim i Podgora Lejla- Bihać

-Spanish Market Uposlenici – Bihać

-TP Drinovci- Grude

-Jobstep International – Bihać

-Tahrić Ahmet – Bihać

-Č.D.

-Kozlica Hamida i Redžo

-Skalić Mirela – Bihać

-Jusufagić Mirnes i Irma- Bihać

-Okanović Dinko i Dijana –Bihać

-Dizdarević Emira- Bihać

-Vedad Pašalić,

-Toromanović Jasminka ordinacija

-Ponjević Edis- Bihać

-Aličajić Amela – Bihać

-Selvedin i Samra Hafizović- Njemačka

-Azra i Sead Hodžić- Bihać

-Daniel, Vesna i Adnan Hodžić-Bihać

-Sead Feriz – Pritoka

-Baltić Huse i Enisa- Austrija

-Tim ljekara Doma Zdravlja – Bihać

-Mila Šiljdedić-Kulen Vakuf

-Velagić Elvis

-Belmin i Samida Ramić- Slovenija

-Razim Hajdarević sa prijateljima iz Norveške

-Murtić Mehmed, Zehida, Nejra i Nermin – Pećigrad

-Murtić Jusuf i Ramiza – Bihać

-Demirović Nedžad – Neđo – Kulen Vakuf

-Asmir Aldžić

-Medina Kljajić- Austrija

-Dizdarević Remiza – Bihać

-Udruženje žena izlazak Sunca – Gradiška

-Lelić Jasminka –Bosanska Gradiška

-Juso Kasupović –Bihać

-Muharemović Sardin – Mala Lisa

-Medis Farmaceutska kuća

-Stefan i Birgit Freistat

-Crveni križ – Bihać

-Kurtagić Amir

-Asmira Bećiraj

-S.O.S. Bihać

-Milka Tišma-Njemačka

-Dragica Reichmaier

-Kapić Bećir – Cazin

– JU CZSR Bihać

-Maršić Karmen i Davor – Slovenija

-Alijagić Jasmin i Adnan

-MZ Kulen Vakuf Nermin Dedić

-Dizdarević Nihad –Šturlić

-Prošić Kićeni

-Pečenković Amir

-BiH Fanatikos –Salzburg

-Faris Hačimić Boram agencija

-Zirić Mevlida – Bihać

-Begić Mustafa –Bosanska Krupa

-Šarić Selma –Bihać

-Simona talijani

-Kapić Adnan i Mirveta

-Ljubijankić Mirsad i Rezija

-Familija Medija –Mali lug

-Medija Čani- Bihać

-Merdanović Alisa – Sanski Most

-Muhamedagić Adil i Hašija –Velika Kladuša

-Udruženje učitelja kanton Sarajevo

-Đuveleg Bego- Bihać

-Šomić Džafer –Bihać

-Dželilović Zehrudin – Gata

-Hrnčić Smail- Cazin

-Abdagić Jusuf –Cazin

-Abdagić Omer – Cazin

-Družanović Ferida –Cazin

-Omeradžić Sahid – Brekovica

-Lubenović Emin –Bihać

-Ataco Johnson- Bihać

– Abdijanović Edin- Brekovica

-Mehulić Erno- Stijena

-Zuhdija Kljajić – Cazin

-Esad Perviz-Cazin

-Jusić Husnija i Ajko-Ćoralići

-Muminović Sanja-Bihać

-Hrnčić Emina

-Ikanović Emina

-Bratić Zehida

-Ćoragić Ramiza

-Mušinović Ramiza

-Dizdarević Mehmed –Cazin

-Hadžimuratović Smail i Fikret

-Asmira Jaskić

-Ajka Tutić Demirović

-Ekrem Seferagi

 

DONACIJE PRISTIGLE PUTEM POŠTE

-TV Bostel USA St Louise

-Melkić Husein ( Melka)- Velika Kladuša

-Emina Mehić- USA

-Karalić Rifeta- Amerika

-Osmankić Fadil-Amerika

-Sefer Zukić-Sanski Most

-DOO Centar Ležaj –Brčko

-Bosanski Mesdžid Udruženje žena Tampa –Florida

-Anida Spiodić-USA

-Đule Samardžić-Tržačka Raštela

Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se još jednom zahvaljuju svima koji su nas posjetili ili svoje donacije poslali poštom,te svojim donacijama pomogli nesmetan rad našeg Centra.

 

Izvještaj za I kvartal 2023

PERIOD JANUAR- MART

U Centru „Duga“ trenutno boravi 24 djece različite starosne dobi.

GRUPA DJEVOJČICE DJEČACI UKUPNO
I GRUPA0-15MJESECI 3 5 8
IIGRUPA15MJ-3GOD 4 4 8
III GRUPA3-6 GOD 4 4 8
11 13 24

 

U protekla tri mjeseca u naš Centar je prema rješenju nadležnog CZSR primljeno sedmero djece iz porodice.

Što se tiče odlazaka djece iz Cetra ,u proteklom periodu Centar je prema rješenju nadležnog CZSR napustilo troje djece. Jedno djete je vraćeno u biološku porodicu,dok je dvoje djece otišlo na drugi oblik zbrinjavanja-usvajanje.

ZDRAVSTVENO STANJE

Zdravstveno stanje kod djece je bilo uglavnom uredno sa dva narušavanja zdravsvenog stanja. Jednom je to bila crijevna viroza a drugi put virusna infekcija oka – Konjuktivitis.

U januaru je bila prisutna crijevna viroza kod petero djece, gdje je uz  liječničku preporuku ubrzo zdravstveno stanje sanirano.

U martu je  kod 14 djece bio prisutan konjuktivitis, gdje je također uz liječničku preporuku primjenjena terapija i zdravstveno stanje sanirano.

U martu je jedno dijete  hospitalizirano na odjelu kirurgije, radi operativnog zahvata hernije. Operativni zahvat je protekao uredno i nakon dva dana je dijete otpušteno iz bolnice.

Redovni mjesečni pregledi, od strane nadležnog Pedijatra, su uredno odrađivani, prema čijim preporukama su odrađeni i svi potrebni specijalistički pregledi.

Vanjski saradnici našeg Centra, Logoped i Psiholog su obavljali tretmane sa djecom kojima je to potrebno.

 

 

DRUŽENJA SA VELIKIM DRUGARICAMA

Još uvijek se ne održavaju, naša druženja sa Velikim drugaricama, preventivno zbog okupljanja i kontakta djece, jer još uvijek ima slučajeva zaraze sa Covid 19.

IZLETI I PUTOVANJA

Zbog hladnijeg vremena, poplave, snijega i kiše, a i narušenog zdravstvenog stanja djece, u ovom periodu djeca nisu nigdje putovala.

Kako je vrijeme a i zdravstveno stanje dozvoljavalo, djeca su svakodnevno boravila na zraku u dvorištu, te odlazili u individualne i zajedničke šetnje po mjestu.

DONACIJE

Posjete u Centru Duga :

JANUAR

– Melisa Kedić – Austrija,

– Ismet Sijamhodžić – Bihać,

– Adis Dudaković – Orahova,

– Alešević Alma i Admir – Njemačka,

– Šaban Hrnjica- Duljci,

– Gerzić Halid- Austrija,

– Agović Kemal- Holandija,

– Mehmedbegović Almir- Holandija,

– Burzić Enisa,

– Halilagić Elvedin – Njemačka,

– Medina Klajić –Austrija,

– Leila Sarić – Njemačka,

– JU OŠ Brekovica,

– Udruženje ruku na srce,

– Djeca i direktorica Vrtić Kita Roschbach – Njemačka,

– Prošić Kićeni – Njemačka,

– Amel Botonjić – Beč,

– EL-MED-IN tradicionalno pčelarstvo,

– JRS- Isusovačka služba za izbjeglice BIH,

– Uruženje pčelara grada Bihaća,

– Oružane snage BIH,

-Udruženje pčelara Krajiška pčela Velika Kladuša,

– Muhamed Miljković – Velika Kladuša,

– Husein Miljković – Velika Kladuša,

-Mujanović Nisvet- Velika Kladuša,

-Šakinović Refik- Velika Kladuša,

-Sulejmanagić Alen – Velika Kladuša,

-Alibegić Ferid- Velika Kladuša,

-Hamdija Smlatić – Velika Kladuša,

-Amarildo Mulić – Bihać,

– Alen Islamović – Bihać,

-Pekara Mulayim – Kamenica,

-Ćehić Zlatan Ćeha – Bihać,

FEBRUAR

-U ime omladine Bosanske Islamske zajednice iz Salzburga,

-Hadžić Saima i Mulić Semina,

-Samra Barukčić Bjeljina,

– Od Malea za djecu,

– Mala raja iz  vrtića J.U. „Dječije obdanište“-Velika Kladuša,

-Jukić Selima i Mirza,

MART

-Familija Dervišević,

-Albina i Mustafa Bihać,

-Tatlić Zuhra Bihać,

-Ćoralić Adam Bihać,

DONACIJE PRISTIGLE PUTEM POŠTE

-Lejla Zuberović Sarajevo,

Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se još jednom zahvaljuju svima koji su nas posjetili ili svoje donacije poslali poštom, te svojim donacijama pomogli nesmetan rad našeg Centra.

IZVJEŠTAJ ZA III KVARTAL 2022

PERIOD JULI-SEPTEMBAR

U našem Centru trenutno je zbrinuto 21 dijete različite starosne dobi.

STRUKTURA DJECE PO GRUPAMA

GRUPE DJEVOJČICE DJEČACI UKUPNO
I GRUPA0-15 MJ. 4 4 8
II GRUPA15MJ-3G. 2 5 7
IIIGRUPA3-6 GOD. 4 2 6
10 11 21

 

U proteklom periodu u naš Centar je prema rješenjima nadležnih CZSR primljeno dvoje djece iz porodice.

 

Što se tiče odlazaka iz našeg Centra,Centar je prema rješenjima nadležnih CZSR napustilo petero
djece. Četvero djece je smješeteno u drugu ustanovu,dok je jedno dijete zbrinuto usvajanjem.

ZDRAVSTVENO STANJE

Zdravstveno stanje djece djece u proteklom periodu je uglavnom bilo uredno uz redovne
mjesečne preglede nadležnog pedijatra. Prema preporuci nadležnog pedijatra obavljeni su i
određeni specijalistički pregledi djece.U proteklom periodu nismo imali hospitalizirane djece.
Naši stalni vanjski saradnici; logoped i psiholog su odrađivali tretmane sa određenom djecom,
kojima treba pomoć pri razvoju govora ili psihološka pomoć.
DRUŽENJA SA VELIKIM DRUGARICAMA
Druženja sa velikim drugaricama i dalje se ne realiziraju zbog pogoršane epidemiološke situacije
u proteklom periodu.
IZLETI I PUTOVANJA
Od 29.07-03.08 starija grupa djece je u pratnji teta ,bila na ljetovanju u Račiću, nadomak
poznatih Japodskih otoka. Djeca su imala priliku tokom dana kupanje u njima prilagođenom
bazenu, dok su u poslijepodnevnim satima provodili u šetnji Japodskim otocima i prelijepom
krajoliku.

POSJETE

I u proteklom periodu naš Centar je imao veliki broj posjeta, a najveći broj posjeta zabilježen je
povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama. Posjetili su nas;

JULI

-Gardener Esma-Cazin,
-Zirić Mevlida –Bihać,
-Alčagić Mersed-Bihać,
-Hodžić Ismet-Bihać,
-Pehlivanović Dževad,
.Hrnčić Smail-Cazin,
-Abdagić Jusuf-Cazin,
-Abdagić omer-Cazin,
-Nuhić Redžo-Cazin,
-Nuhić Aiša-Cazin,
-Šomić Džafer-Bihać,
-Đuvelek Bego –Bihać,
-Kosović Dejan i Emil-Bihać,
-Lipovača Aldin-Bihać,
-Demirović Merima i Denis –Bihać,
-Lubenović Emin-Bihać,
-Pjević Fatima i Mirsad-Austrija,
-Mehulić Erno-Stijena,
-Perviz Esed,
-Kljajić Zuhdija,
-Jusić Ajko i Husnija,
-Dizdarević Finka,
-Seferović Zuhra i Muharem,
-Čataković Samira i Ismet –Njemačka,
-Seferagić Kemala Ekrem i Kemal,
-Arslanović Elvin i Hamzagić Ajdin,
-Demirović Dedo-Klisa,
-Majetić Amina i Naim-Švedska,
– Lonić Muhamed,
-Kozlica Senad-Bihać,
-Dedić Arijana,
-Bećirspahić Anel-Bihać,
-Zahirović Mirnes –Švicarska,
-Alijagić Edvin i Emin-USA,
-Agović Kemal-Den Hag,
-Mehmedbegović Almir –Roterdam,
-Ekipa iz Slovenije-Kosten Rus Brlek familija,
-Mujanić Fudi (Hi babo),
-Čeliković Medin –Njemačka,
-Dizdar Aldijana i Kemla-Travnik,
-Ljubijankić Asim-Klisa,
-Kovačević Safet-Švicarska,
-Šabić Muhiba-Njemačka,
-Demirović Husnija-Švicarska ,

AUGUST

-Demirović Zijah-Švicarska,
-Ramić Safija i Mehmed,
-Begatović Dženana .Bihać,
-Omić Anita –Velika Kladuša,
-Dulić Doan Sedina-Švicarska,
-6 Moto maraton „Dani slobode“,
-Kaljiković Edin –Stijena,
-Hadžić Zuhdija-Cazin,
-Majstorović Edis-Njemačka,
-Gerhard Buchstaller,
-Veladžić Elma i Dženan,
-Šarić Džehva –Bihać,
-Mušeta Emil,
-Beširević Suad –Cazin,
-Mustedanagić Hatka –Velika Kladuša,
-Mustedanagić Ferida-Velika Kladuša,
-Štrkljević Emir i Eney-Luksemburg,
-Zulić Dijana-Švedska,
-Balić Bećko-Švedska,
-Zaimović Mina,
-Kljajić Medina,
-Baltić Husein i Enisa-Austrija,
-Sijamić Dani-Sarajevo,
-Demirović Anel-Bihać,
-Muhić Dino,
-Kazlagić Mirela –Cazin,
-Vajzović Nijaz-Kulen Vakuf,
-Udruženje žena „Vjesnici proljeća“-Orahova-Grdaiška,
-Pavlić Danijel-Smaragdni eko film festival,
-Štrkljević Sabaheta i Amir,
-Propeller d.o.o Sarajevo,
-Bešić Sabina i Enver,
-Hodžić Selvir –Cazin,
SEPTEMBAR
-Tahrić Ekrem-Bihać,
-Tahrić Huse-Bihać,
-Tahrić Irma I Mirsad-Bihać,
-Begić Amanda –Bihać,
-Šečić Deana i Adnan-Bihać,
-Seferagić Esad,
-Ćoralić Ismet-Ćoralići,
-Raković Mersad-Budo,
-Sadiković Zibalda i Salem-Bihać,
– Bećiraj Asmira
-Porodica Durdžić- Bosanska Krupa,
-Vojniković Jasmina.

DONACIJE PUTEM POŠTE

-Kajtazović Enesa-Pećigrad,
-Propeller d.o.o SARAJEVO-Nermina Filipović.

Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se još jednom zahvaljuju svima koji su svojim
donacijama pomogli nesmetan rad našeg Centra.

IZVJESTAJ ZA II KVARTAL 2022

PERIOD APRIL- JUNI

U Centru „Duga“ trenutno boravi dvadesetčetvero djece različite starosne dobi,što znači da je popunjenost kapaciteta Centra 100%.

STRUKTURA DJECE PO GRUPAMA

GRUPE DJEVOJČICE DJEČACI UKUPN
I GRUPA 0-15 MJ. 4 4 8
IIGRUPA15MJ-3GOD 2 6 8
IIIGRUPA 3-6GOD 4 4 8
10 14 24

 

U protekla tri mjeseca Centar „Duga“ je napustilo jedno dijete po rješenju nadležnog CZSR,premješteno u drugu ustanovu.

Što se tiče prijema u Centar,prema rješenju nadležnog CZSR primljeno je dvoje djece iz familije.

 

ZDRAVSTVENO STANJE

U proteklom periodu zdravstveno stanje djece u našem Centru je bilo uglavnom uredno ,uz redovne mjesečne preglede nadležnog pedijatra.Po preporuci nadležnog pedijatra odrađeni su specijalistički pregledi djece.

Naši stalni vanjski saradnici: logoped i psiholog su odrađivali tretamane sa određenom djecom.

DRUŽENJE SA VELIKIM DRUGARICAMA

U proteklom periodu nije bilo druženja sa Velikim drugaricama,ali s obzirom na to da je pandemija COVID 19  prošla ,odlučili smo da u narednom periodu započnu druženja sa Velikim drugaricama . S obzirom da je pandemija dugo trajala, i neke od drugarica više nisu u mjestu,odlučili smo da pozovemo  nove drugarice na druženja.

IZLETI I PUTOVANJA

Starija grupa djece svake sedmice,ukoliko dozvoljavaju vremenski uvjeti, ide na izlet nedjeljom u mjestu.

IZLET NA ŠTRBAČKI BUK

Povodom obilježavanja 17.maja Dana rijeke Une,starija grupa djece je u pratnji osoblja Centra Duga ,a u organizaciji Interact Cluba Bihać  išla na izlet na Štrbački buk.Veliko oduševljanje za djecu poredstavljalo je putovanje do Štrbačkog buka sa kombijem.Organizatori izleta su za djecu pripremili male radionice crtanja ,plesa a potom obilazak slapova na Štrbačkom buku.Djeca su imala priliku vidjeti i skokove sa slapa te Raftere kojih je taj dan bilo u velikom broju.Nakon svih aktivnosti djeca su ručala, a potom se sa puno utisaka vratili kući.Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se još jedno zahvaljuju organizatoru ovog lijepog izleta na lijepom druženju i lijepo provedenom danu.

XVIII LIKOVNA KOLONIJA „ADMIR LJEŠČANIN“ZA DJECU CENTRA DUGA

Nakon dvije godine pauze ,28.05.ove godine održana je XVII Likovna kolonija“Admir Lješčanin“za djecu Centra Duga. Na ovogodišnjoj koloniji okupilo se oko 50 umjetnika iz Njemačke, Slovenije,Hrvatske i Bosne i Hercegovine.Uz prigodne riječi dobrodošlice prisutnim se obratila  direktorica Centra gđa.Sabina Lješčanin,zatim su se prisutnim obratili ispred Gradske galerije Bihač Adnan Dupanović , gosp.Milan Mihajilović iz Minhena,a gđa.Jasmina Ćoralić je ispred gradske uprave grada Bihaća otvorila ovogodišnju Likovnu  koloniju.Starija grupa djece je za ovu priliku pripremila kratak program kroz plesnu tačku „Proljetno kolo“ i igrokaz „Tulipan“.

POSJETE

25.06.2022

Naš Centar je posjetio profesionalni frizer iz Zadra.Ovom prilikom je obavio šišanje djece iz Centra,a nakon toga je u humanitarne svrhe obavio šišanje mještana Kulen Vakufa.Sav priho od šišanja doniran je našem Centru.Ovom prilikom se još jednom zahvaljujemo na posjeti i humanitarnoj akciji za djecu Centra Duga.

I u proteklom periodu smo imali veliki broj posjeta našaem Centru:

APRIL

-Elvedin Vojniković-Austrija,

-Pjević Mirsad i Fatima-Austrija,

-Mujagić Edita-Sair,Klokot –Bihać,

-Mujagić Elvir Bihać,

-Handanović Jasmina-Austrija,

-Ramić Mirsada-Bottrop,

-Osmanagić Fatka,

-Ćatić Selma,

-Adamović Angelica i Carola Kauer Eisenlauer-Germany,

-Čeliković Medin-Hurth,

-Jašarević Hamid,

-Jašarević Suada,

-Zulić Omer –Bjelaj,

-Šemsudin Ljumanović-Dansko vijeće za izbjeglice Sarajevo,

-Bešić Dursuma i Alma-Kozarac,

-Mahmuljin Larisa-Kozarac,

-Mustić Alma-Njemačka,

-Dottor Clown- Italia,

-Badić MEHMED-Cazin,

-Badić Suad-Cazin

-Sedić Emir-Cazin,

Musić Almir-Bihać,

-Ekić Midhet-Bihać,

-Ekić Irma-Švicarska,

-Džaferović Mirsad-Bihać,

-Tahrić Emira –Bihać,

-Ibradžić Zulka –Bihać,

-Kajtezović-Pećigrad,

-Cović Alma-Bihać,

-Bapić Aziz-Bužim,

-Karačić Sulejma i Sead-Bihać,

-Budimlić Emina i Alen-Australija,

-Camila Jaros-Australija,

-Bečić Alema i Aldin       -Australija,

-Keranović Emina i Nedžad-Australija,

-Kanurić Almasa i Zijad –Australija,

-Zulić Dijana i Zulić Šerifa-Bihać,

-Zaimović Mina-Malmo,

-Hodžić Selma,

-Muzaferović Salih-Vols,

-Čelebić Fatima i Ibrahim-Bihać,

-Kazić Adis-Ljubljana,

-Čauš Narcis-Slovenija,

-Buerfeind –Bihać,

-Hodžić Eldina-Ljubljana,

-Hajrudinović Rasim-Slovenija,

-Rekić Kerim-Slovenija,

-Melkić Husein,

-Zimmar Ifeta,

-Mujadžić Adna,

-Karalić Mehmed i prijatelji –Velika Kladuša,

-Selimović Suada ,Adnan i Mujaga-Bihać,

-Begić Amar za Amelu Begić-Džihić-Stijena,

-Mušeta Emil-Offenbach am Main,

-Mušeta Majda-Leingartan,-

Medija Elvedin-Austrija,

-Memagić Enes-Austrija,

-Dizdar Fata i Ilyas-France,

-D.O.O. COOL Bihać,

MAJ

-Veladžić Elvis,

-Šahinović Nail,

-Suljić Asim-Bihać,

-Kurtagić Haris i Nermin-Kulen Vakuf,

-Čizmić Ernesa-Cazin,

-Pajalić Omer-Bužim,

-Odobašić Zuhdija-Bužim,

-Šušnjar Dženan,

-KO Asocijacija SDA USK,

-Kozlica Hamida i Redžo,

-Radić Mario-Kulen Vakuf,

-Bećirević Šemsudin-Šturlić,

-Mustedanagić Merima i Muhamed-Klisa,

-O.Š.“ Gornje prekounje „-Bihać,

-Desnica Boro,

CZSR-Bihać,

-Alijagić Irfan-Bihać,

-Kurtagić Arijana-Bihać,

-Alić Anel-Njemačka,

JUNI

-Adamović Berminka-Bosanska Krupa,

-Richmond Park-Bihać,

-Srdić Mine-Švedska,

-Sirbić Alma-Swerige,

-Dizdar Emira –Bihać,

-Global-Orašac,

-Tahrić Ahmet-Bihać,

-Kovačević Semir-Austrija,

-Hovestad Amira i Zimmermann Meftida-Austrija,

-IOM THE UNITEDNATIONS MIGRATION AGENSY,

-Dino Hamzić,Amela,Nejla i Ajlin-Lunen,

-Hamzić Amir-Bijeljina,

-Ćehajić Lejla-Klokot,

-Bajrić Suad-Austrija,

-Turić Ajlin-Izačić,

-Šehić Ema.

DONACIJE PRISTIGLE PUTEM POŠTE

-Zukić Sefer-Sanski Most,

-Lončarević Marija-USA,

-UNDP OFFICE IN BIH UN HOUS-Sarajevo,

-Čolaković Zerina –Zenica,

-Centar Ležaj –Brčko,

-Bišćević Husmira-Bihać,

-Šepić Enver-Cazin,

-Čajić Armin,

-ORBICO,

-Ruke nade –ST.LUIS –Amerika

Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se još jednom zahvaljuju svima koji su nas posjetili ,te onima koji su svoje donacije poslali poštom,i tako pomogli nemetan rad našeg Centra.

 

 

IZVJEŠTAJ ZA I KVARTAL 2021

IZVJEŠTAJ ZA I KVARTAL 2021

PERIOD JANUAR-MART

U Centru Duga trenutno boravi 16-oro djece različite starosne dobi.

STRUKTURA DJECE PO GRUPAMA

GRUPE DJEČACI DJEVOJČICE UKUPNO
I GRUPA0-15MJ. 3 2 5
II GRUPA15MJ-3G. 3 2 5
III GRUPA 3-6 G. 4 2 6
10 6 16

 

U protekla tri mjeseca prema rješenjima nadležnog CZSR u naš Centar je primljeno dvoje djece iz porodice. A što se tiče odlazaka iz Centra, prema rješenju nadležnog CZSR napustilo je dvoje djece, koja su smještena u drugu Ustanovu.

ZDRAVSTVENO STANJE

Zdravstveno stanje djece u proteklom periodu je bilo uglavnom uredno ,uz redovne mjesečne preglede nadležnog pedijatra. Odrađeni su specijalistički pregledi po uputama nadležnog pedijatra.

Naši redovni vanjski saradnici ; logoped i psiholog su redovno obavljali tretmane sa određenom djecom.

PLANIRANE MJESEČNE AKTIVNOSTI SA DJECOM

Zbog još uvijek prisutne pandemije Covid 19, planirane aktivnosti sa djecom (izleti, putovanja, druženja sa Velikim drugaricama itd) se nisu odrađivale.

U našem Centru se i dalje pridržavamo higijensko- epidemioloških mjera, zbog pandemije Covid 19 prema preporukama i naredbama Federalnog ministarstva zdravstva.

POSJETE

I pored pandemije Covid 19 , naš Centar je imao veliki broj posjeta kako fizičkih tako i pravnih lica, uz maksimalno poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

I u proteklom periodu smo dobili dosta donacija koje su poslane poštom.

POSJETE I DONACIJE PUTEM POŠTE

-Japić Lejla-Cazin,

-Vijeće učenika J.U. I Srednja škola „Dr Husein Džanić“-Velika Kladuša,paket došao poštom

-Alešević Julijana i Rasim,

-Alešević Hatidže i Fehim,

-Civilna zaštita –Bihać,

-Sušić,

-Pozderac Selma-Cazin,paket došao poštom,

Sušić-Čadonja Irena-Pitomača,paket došao poštom,

-Merhamet,

-Mahmutović Fahrudin –Bihać,

-Leji pekara Bihać,

-Monika Jartz,

-Veladžić Seldin i Hato,

-Oružane snage,

-IPA-USK-BIHAĆ,

-Salkić Samir,

-SOS-BIHAĆ,

-Karajković Emina-Bihać,

-Nives Kosović-Bihać,

-Medija Elvedin-Bihać,

-Katolički školski centar-Bihać,

-Smajić Haseda i Kerim-Bihać,

-Slade   i Izet Hadžić sa kćerkama – Danske,

-Ćehajić Edin –Bihać,

-Hasanović Denis-Bosanska Krupa,

-Omanović Haris-Bihać,

-Radić Mirsad-Miki-Kulen Vakuf,

-Feriz Alen i Marina –Herzogenrath,

-Ljubijankić Nevzeta i Sead-Cazin,

-Kosović Rijana-Bihać,

-Glumac Mehmed-Bihać,

-Invision Consulting Do.o. Cazin,

-Čataković Sabira-Bihać,

-Udruženje građana“ Za bolji Sanski Most“, Ermin Karić,

-Konaković Dalija-Sarajevo-paket došao poštom,

-Udruženje žena „Miris dunja“-Pištaline –Bosanska Krupa,

-Udruženje žena „Behar“-Cazin, Jakup tours-Cazin,

-Pekara „Leji“-Bihać,

-Bećiraj Asmira,

-Lubenović Emin-Bihać,

-Salkić Zilhad –Cazin,

-Anela Haščić-Bihać.

Ovim putem djeca i osoblje Centra „Duga“ se još jednom zahvaljuju svima koji su nas posjetili i svojim donacijama pomogli nesmetan rad našeg Centra

 

IZVJEŠTAJ ZA IV KVARTAL 2019

PERIOD OKTOBAR-DECEMBAR

U Centru „Duga“ trenutno boravi dvadeset mališana različite starosne dobi.

STRUKTURA DJECE PO GRUPAMA

GRUPE DEJČACI DJEVOJČICE UKUPNO
I GRUPA 0-15MJESECI 4 2 6
II GRUPA15MJ.-3GOD 5 1 6
III GRUPA3-6 GOD. 3 5 8
12 8 20

 

U posljednjem kvartalu 2019. godine u naš Centar je primljeno jedno dijete iz KB Bihać. Centar  je napustilo troje djece ,koji su po rješenjima nadležnih CZSR smještena u drugi oblik zbrinjavanja i to: jedno dijete je vraćeno u biološku porodicu, jedno dijete je usvojeno i jedno dijete je dato pod starateljstvo.

ZDRAVSTVENO STANJE

U proteklom periodu zdravastveno stanje djece je uglavnom bilo uredno,uz kratka virozna stanja djece praćena povišenom tjelesnom temperaturom i kašljem,što je uspješno sanirano uz određene lijekove po preporuci nadležnog pedijatra.

Obavljeni su redovni mjesečni pregledi nadležnog pedijatra, te obavljeni određeni specijalistički pregledi po preporuci nadležnog pedijatra. Naši stalni vanjski saradnici :logoped i psiholog su obavljali tretmane sa određenom  djecom.

DRUŽENJA SA VELIKIM DRUGARICAMA

Svakih petnaest dana starija grupa djece je imala druženje sa svojim Velikim drugaricama, prema određenom planu aktivnosti, od druženja u Centru, šetnji po prirodi te pripremi novogodišnjih ukrasa za jelku.

IZLETI I PUTOVANJA I POSJETE

U proteklom periodu što iz tehničkih  razloga te pojave viroze kod djece nisu ostvarena planirana putovanja i izleti.

Povodom Dječije nedjelje koja se svake godine obavlja u prvoj sedmici mjeseca oktobra, a na poziv više vrtića iz Bihaća starija grupa djece je u pratnji osoblja posjetila dječije vrtiće : „Pinokio“, „Filli“, „Kućica“ te Gradski vrtić „Park“.

POSJETE

Naš Centar tokom cijele godine posjećuju ljudi dobre volje koji svojim donacijama pomažu normalno funkcionisanje Centra.

Svako ko posjeti naš Centar ne ostaje ravnodušan, a svaka donacija nam je dobro došla.

Sve posjete su jednako važne i bitne, ali pored velikog broja posjeta izdvojili bi dugogodišnjeg prijatelja Centra Duga gosp. Hasana Omanovića –Haku , koji je ove godine jedanaesti put zaredom posjetio naš Centar . Naime gosp. Hasan živi i radi u Linzu te je i ove godine organizirao humanitarnu akciju zajedno sa prijateljima u prikupljanja sredstava za naš Centar. Posjetio nas je pred Novogodišnje praznike i uručio vrijednu novčanu donaciju, te mališane obradovao novogodišnjim paketićima, a posebno je pripremio poklon za osoblje Centra da se počaste za Novu godinu.

Takođe dugogodišnji prijatelji JU Dječije Obdanište Velika Kladuša , jedanaesti put su nas posjetili, direktorica JU Dječije Obdanište sa roditeljima i uručili vrijednu novčanu donaciju.

Vrijednu novčanu donaciju smo takođe dobili od dugogodišnjih prijatelja, udruženje žena Izlazak Sunca iz Bos. Gradiške.

Vrijednu donaciju našem Centru uručili su predstavnici Udruženja Kontakt BIH-Salzburg. Naime oni su od 12.-15.12. U Salzburgu organizirali humanitarnu akciju pod motom „Sa mirisom Bosne“, gdje su prikupljena značajna sredstva. Ovu vrijednu novčanu donaciju su nam uručili pred Novogodišnje praznike.

Vrijedne donacije u novcu, higijenskim i prehrambenim artiklima te poklon paketima za dječije rođendane su nam donirali:

-Mensura Hasifić Beglerović-Sarajevo,

-Fatima Kosović-Kulen Vakuf,

-Izet Babić-Njemačka,

-Hećimović Hakija-Gradačac i Bahić Nada-Fažana,HR,

-Vrtić „FILLI“-Bihać,

-Aljazeera Balkans d.o.o. Sarajevo,

-Vrtić „Pinokio“-Bihać,

-Gradski vrtić „Park“-Bihać,

-Emina i Adi Mesić-Bosanska Krupa,

-Naila Vučković-Sanski Most,

-Ismet i Masooda Miličević-Njemačka,

-Hondžo Danija-Jablanica,

-Zilhad Salkić-Cazin,

-Šahinović Nail-Ćoralići,

-Karabegović Džemil i Edina,

-Robert Schmidt,

-Walter Weiss –Ulm,

Lejla i Jasmin Hušić-Cazin,

-Kidshop-Sarajevo,

-Damir Roman i Mirela P.-Cazin,

-Platforma za progres grad Bihać,

-Udruženje pčelara „Krajiška pčela“-Velika Kladuša,

-Mehmedović Ahmet-Cazin,

-Berina Klepo-Sarajevo,

-Studenti Pravnog fakulteta –Bihać,

-Čarolija darivanja(Prodavnica Astra)-Sarajevo,

-Volonteri Interakta –Bihać,

-Ismet Ljubijankić agencija Atlantis.

-Lukas Nakić-Široki Brijeg,

-Halida Vejzagić-Sarajevo,

-Bekma Kadić-Sarajevo,

-Komora medicinskih sestara Bihać,

-Čarolija darivanja,

-Ataco d.o.o. Mostar podružnica Bihać,

-Divel.o.o.-Sanski Most,

-Spanich market-Bihać,

-Hrnjić Sanel –Brčko distrikt,

-Emir i Azra Dizdarić-Bihać,

-Delkić Smirna i Jusuf-Sanski Most,

-Zukanović Šuhrija i Teofik-Sanski Most,

-Karalić Mehmed-Velika Kladuša,

-Imširović Nermin i Jasminka sa prijateljima,

-Asim Suljić –Bihać,

-Aziz Hušidić- Teniski klub, J.U. O.Š. „Podzvizd“,

-Edina i Nijaz Rizvanović- Bihać,

-Samed Arifagić –Minhen,

-Demirović Amir i Aida –Švicarska,

-Jasmin Alijagić-Valch,

-Mašinska srednja škola, Vijeće učenika- Bihać,

-Jašaragić Jasmina-Austrija,

-Horozović Jasmina,

-Glumac Muhamed-Cazin,

-Aida Olovčić-Ibrahimović-Srajevo,

-BBK „Daj krug“- Bihać,

-Okić Elvedin-Papari-Bihać,

-Forum žena „Mimoze“ sa kolegama,

-III Crkvena opština iz Beča-Azra Merdžan,

-Pečenković Nihada i Ibrahimpašić Una,

-Anel Demirović-Bihać,

-Pečenković Nihada-Bihać,

-Berlina d.o.o.-Bihać,

-Vijeće učenika elektrotehničke škole-Bihać,

-Ćoralić Adijan,

-M.Z. Golubić,

-Vijeće učenika O.Š. Harmani 2-Bihać,

-MONNE Comerc knjižara –Bihać,

-VITAL 4 M-Ćoralići-Cazin,

-O.Š. Brekovica

Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se zahvaljuju svima koji su nas posjetili,te svojim donacijama pomogli normalno funkcionisanje našeg Centra.

IZVJEŠTAJ ZA III KVARTAL 2019 GODINE

PERIOD JULI- SEPTEMBAR

U Centru „Duga“ trenutno boravi 22-je djece različite starosne dobi, što znači da je popunjenost kapaciteta oko 90%.

STRUKTURA DJECE PO GRUPAMA

GRUPE DJEVOJČICE DJEČACI UKUPNO
I GRUPA 0-15 MJ. 3 4 7
IIGRUPA15MJ-3 G. 3 5 8
III GRUPA 3-6 GOD 4 3 7
10 12 22

 

U proteklom periodu Centar je napustilo 4-oro djece koja su po rješenjima nadležnih CZSR zbrinuta i to: dvoje djece je zbrinuto usvajanjem ,dok je dvoje djece smješteno u drugu Ustanovu.

Naš Centar je u proteklom preiodu imao prijem dvoje djece : jedno dijete je primljeno iz bolnice a jedno iz porodice.

ZDRAVSTVENO STANJE

Zdravstveno stanje djece u proteklom periodu je uglavnom bilo uredno uz redovne mjesečne preglede nadležnog pedijatra.

Naši vanjski saradnici psiholog i logoped zbog sezone godišnjih odmora nisu redovno obavljali tretmane, ali su tretmani sa određenom djecom odrađivani od strane vaspitača po predhodnim uputama od strane psihologa i logopeda.

Od 14.-16. 08. u našem Centru je boravila gđa. Dorothea Weinberg dječiji psiholog iz Njemačke. Za vrijeme svog boravaka gđa. Dorotea je boravila sa djecom, posmatrala ih te na kraju dala svoje upute za određenu djecu.

DRUŽENJA SA VELIKIM DRUGARICMA

Prema planiranim aktivnostima u ljetnom periodu ,druženja sa Velikim drugaricama su redovno održavana.

PUTOVANJA I IZLETI

Zbog ljetnih vrućina djeca nisu išla na putovanja u našoj blizini.

LJETOVANJE

I ove godine kao i predhodnih godina straija grupa djece je u pratnji svojih teta boravila na ljetovanju osam dana od 31.08-6.09. Ove godine djeca su kasnije išla na more jer je početak ljeta bio hladan. Ovogodišnji boravak na moru protekao je uredno. Neka od djece su ove godine po prvi put na moru, ali to nije bila nikakva smetnja za njih, rado su uživala u morskom suncu i vodi. Kao i svaki put vratili su se zadovoljni sretni i sa puno doživljaja.

IZLET U PRIRODU PORED UNE

Zajedno sa Velikim drugaricama organiziran je odlazak u prirodu pored rijeke Une. Djeca su provela ugodno popodne  uz igru, druženje i roštilj.

OBILJEŽAVANJE 20 GODINA CENTRA „DUGA“

27-09-2019.S obzirom da Centar „Duga“ove godine navršava 20 godina postojanja, upriličeno je skromno obilježavanje ove godišnjice  u prelijepom prirodnom okruženju u Turističom centru DISCOVER u Kulen Vakufu. Obilježavanju ove godišnjice su pored uposlenih u Centru „Duga“ prisustvovali njihovi bračni drugovi, te predstavnici H.O. Schuztengel Gesucht bez kojih rad  u Centru „Duga“ bi bio nezamisliv. Druženje uz večeru, te prisjećanja proteklih dvadeset godina potrajalo je do kasnih večernjih sati. Ovim putem se još jednom zahvaljujemo predstavnicima iz Njemačke koji su svojim  prisustvom uveličali ovu našu godišnjicu.

POSJETE

Naš Centar je i u proteklom periodu imao veliki broj posjeta kako fizičkih tako i pravnih lica.

Posjetili su nas:

-Glumac Mehmed-Cazin,

-Seferović Alma –Bihać,

-Čataković Samra-Njemačka,

-Krivdić Saim-Njemačka,

-Musa Džanan-Bihać,

-Mustafić Almir-Bon,

-Keranović Salih,Edin ,Ermin-Ključ,

-Džubić Hermin i Majda-Ključ,

-Avdagić Husnija-Bosanska Krupa,

-Mržljak Jsan i Enver ST. Louis,

-Alagić Jasminka,

-Muhić Asima i Hanna,

-Mujanović Lejla,

-Dželilović Amir i Omir,

-Global technical service,

-Emrić Alen i Hanka-Njemačka,

-Zulić Adisa i Safet-Bihać,

-Žunić Samir –Ljubljana,

-Babić Alaga –Cazin,

-Babić Šemsa-Cazin,

-Pehlivanović Rifet i Remzija,

-Dubnovis Elvira,

-Bećiragić Alma,

-Liđan Muhamed –Cazin,

-Nuhić Esad,Hodžić Aziz, Suljić Fate-Stijena,

-Liđan Refik-Cazin,

-Udruženje žena Orahova,

-Gromilić Samila i Aldin-Švicarska,

-Pjević Fatima i Mirsad,

-Muslić Emir i Jušić Melisa-Bihać,

-Bužimkić Ramiz –Bosanska Krupa,

-Omeradžić Sahid-Brekovica,

-Moto maraton „Dani slobode“-Bećo Jukić,

-Halilović Nađa i Dino- Enns,

-Rizvić Edina i Omer-Stijena,

-Mujić Esra-Ripač,

Alagić Mersed,

-Srce Cazina,

-Kovač Muhamed,

-Suljanović Lejla,

-Ginekološka ordinacija „Toromanović“ –Cazin,

-Rekanović Amir-Bihać,

-Begić-Jašaragić Đulse-Austrija,

-Samardžić Hasan –Hasko-Cazin,

-Hrnčić Smail –Ćiro-Cazin,

-Samardžić Hasan i Arnela –Cazin,

-Abdagić Jusuf i Omer,

-Čelebić Dijana –Salzburg,

-Omerović Sabrina i Halil-Švicarska,

-Demirović Edita i Ermin-Luksemburg,

-Jušić Ajka i Husnija,

-Dizdarević Saima i Edin,

-Begić Hasibe i Mustafa,

-Aličajić Zinka i Mujaga-Velika Kladuša,

-Ačličajić Fahreta i Mensur,

-Aličajić Amela,

-Vilić Himzira,

-Vilić Selina,

-Idriz i Adila,

-Šumar Ajko,

-Aličajić Jasna,

-Omerović Sanela i Denis,

-Rahmanović Fikreta-Vrsta,

-Šomić Džafer,

-Vojić Sidika,

-Keranović Nejad –Kozarska Dubica,

-Nuspahić Fatima-Bihač,

-Halkić Esad,

-Mujagić Elvir –Kamenica,

Beganović Ramiza i Hare-Kulen Vakuf,

-Bešić Remzija i Đemal,

-Kedić Mersiha i Adnan,

-Kasupović Juso-Bihać

-Botonić Jasmin-Ključ,

Kahrić Hamdija-Jajce,

-Auto „Melka“D.O.O. –Velika Kladuša,

-Ruzvanović Edina,

-Mihelčić-Čučić Lana-Bihać,

-Ružnić Aldin-Ripač,

-Burzić Đulistana-Bosanska Krupa,

-Radončić Adnesa-Cazin,

-Suljić Adina i Irnes-Austrija,

-Lonić Aldijana-Beč,

-Za Australian Bosnian womens association žena –ženi(Sanela  Makki),

-Karabegović Irfan-Bihać,

-Crvneni križ Bihać,

-Bužimkić Sanel –Austrija,

-Bajrić Safet,

-Beširević-Ljubijankić Amela,

-Hrnjica Dženana-Ripač,

-Zulić Adis –Sarajevo,

-Rožić Šefika-Stari Majdan,

-Elma-Bihać,

Omerhodžoć  Izeta i Kemal,

Seferović Ismet-Kulen Vakuf,

-Hadžić Jusmira i Sanel –Orašac-Kulen Vakuf,

-Okanović Muhamed,

-Alešević Bob i familija-Australija,

Saračević Elvir-Bihać,

Hasifić –Beglerović Mensura-Sarajevo.

Ovim putem djeca i osoblje Centra „Duga“ se još jedno zahvaljuju svima koji su nas posjetili i svojim donacijama kako novčanim tako i materijalnim pomogli normalno funkcionisanje našeg Centra.

IZVJEŠTAJ ZA IV KVARTAL 2018.

PERIOD OKTOBAR-DECEMBAR

Centar duga trenutno zbrinjava osamnaestoro mališana različite starosne dobi.

STAROSNA STRUKTURA PO GRUPAMA

GRUPE DJEVOJČICE DJEČACI UKUPNO
I GRUPA 0-15 MJ. 2 3 5
II GRUPA 15MJ.-3 GOD. 4 2 6
III GRUPA 3-6 GOD. 4 3 7
  10 8 18

 

U protekla tri mjeseca, u naš Centar smo imali tri prijema djece. Jedno dijete je primljeno iz bolnice, dok je drugo dvoje primljeno iz  porodice.

Što se tiče odlazaka djece, Centar je napustilo troje djece.Sve troje djece je po rješenjima nadležnih CZSR  vraćeno u biološku porodicu.

ZDRAVSTVENO STANJE

Zdravstveno stanje djece u proteklom periodu ,uz svakodnevnu brigu njegovateljica te redovne preglede nadležnog pedijatra je uglavnom bilo uredno. Redovno obavljene specijalističke kontrole po preporuci pedijatra.

Redovni vanjski saradnici logoped i psiholog su obavljali tretmane sa određenom djecom.

DRUŽENJA  SA  VELIKIM  DRUGARICAMA

Prema planiranim aktivnostima redovno su obavljana druženja sa Velikim drugaricama, svakih petnaest dana.

IZLETI I PUTOVANJA

03.10. Starija grupa djece je u pratnji osoblja našeg Centra posjetila manifestaciju „Jesen na Gelenderima“. Vrijeme su proveli u šetnji Gelenderima, te druženju sa mališanima iz vrtića u Bihaću.

31.10. Putovanje u Zagreb-starija grupa djece ,zajedno sa svojim tetama su išla u posjetu ZOO vrtu.

POSJETE  CENTRU „DUGA“  I DONACIJE

I protekli period naš Centar je imao veliki broj posjeta,kako fizičkih tako i pravnih lica.Sve posjete su bile sa određenim donacijama kako novčanim tako i materijalnim ,što je uveliko pomoglo normalno funkcionisanje našeg Centra. Tkđ. važno za pomenuti, da neki od dole navedenih su svoje donacije poslali poštom.

Posjetili su nas:

-Dječiji vrtić „Pinokio“-Bihać,

-Dječiji vrtić „Park“-Bihać,

-Salešević Zijad,

-Murtić Izeta i Nijaz- Bihać,

-Midžić Lejla-Bihać,

-Color Print,

-Porodica Omerhodžić –Bihać,

-Daul Mustafa-Donji Vakuf,

-Omerović Sabrina i Halil-Švicarska,

-Dedić Amir-Bužim,

-J.U. Prva O.Š.- Velika Kladuša,

-Seferović Ismet-Kulen Vakuf,

-Perutnina Ptuj,

-Dječije obdanište- Velika Kladuša,

-Čaušević Anesa i Alvin-Bihać,

-Džemat  I.Z. Švedska,

-Apoteka T&A-Bihać,

-Reichlmair Gerson Dragica,

-Brankica Salihović i Dinko Okanović,

-Udruženje žena „Svjetlost“- Vrnograč,

-II Pješadijski bataljon,kasarna „Adil Bešić“-Bihać,

-Josifović Danijel, Fajić Zemir, Kurtović Zemir-Beč,

-Una farmacija,

-Župnik Fra.Davor Klečina  i prijatelji-Drvar,

-Sportsko udruženje „Fikro Bossteam“-Bihać,

-Vračić Nadira,

-I Srednja škola –Velika Kladuša,

-Mehina Ramić (za  Hamida Kozlica),

-Hasan Omanović Hako-Austrija,

-Mašinska srednja škola IIIs razred-Bihać,

-Savez Samostalnih Sindikata BiH,

-Kiseljak d.o.o. Bihać,

-Merhamet WACHTERSBACHER- Frankfurt,

-Čarolija darivanja,

-Bužimkić Sulejman-Bosanska Krupa,

-Bičakčić Lejla-Sarajevo,

-Mujagić Amir-Ostrožac-Cazin,

-Memić Davud-Stijena- Cazin,

-Uposlenici T.C. „Fis“-Bihać,

-O.Š. Brekovica,

-M.K. „Stara Karabaja“-Bihać,

-Kočić Jasmina i Dženan,

-Halilović Hermina i Mensur-Austrija,

-Džaferović Edina – Zurich,

-Rizvanović Edina i Nijaz,

-Omerović Sabrina i Halil-Švicarska,

-Veladžić Hato i Mesud.

Ovim putem djeca i osoblje Centra „Duga se  još jednom zahvaljuju svima koji su nas posjetili ,te svojim donacijama pomogli rad našeg Centra.

IZVJEŠTAJ ZA II KVARTAL 2018

IZVJEŠTAJ ZA II KVARTAL 2018

PERIOD APRIL-JUNI

U Našem Centru trenutno je smješteno 19-oro djece različite starosne dobi.

STRUKTURA DJECE PO GRUPAMA

GRUPE DJEČACI DJEVOJČICE UKUPNO
I     0-15 MJ. 3 3 6
II   15MJ.-3GOD. 1 4 5
III  3-6  GOD. 4 4 8
8 11 19

U protekla tri mjeseca  u naš Centar primljeno je troje djece različite starosne dobi i to, dvoje djece je primljeno iz familije, dok smo jedan prijem imali iz bolnice.

Što se tiče odlazaka iz Centra , četvero djece je napustilo naš Centar. Po rješenjima nadležnih CZSC, jedno dijete je vraćeno u biološku porodicu, jedno dijete je usvojeno, dok je dvoje djece smješteno u drugu ustanovu.

ZDRAVSTVENO STANJE

U proteklom periodu zdravstveno stanje djece je bilo uglavnom uredno, uz redovne mjesečne preglede nadležnog pedijatra,po čijim preporukama su obavljani specijalistički pregledi određene djece. Tkđ, naši redovni vanjski saradnici;logoped i psiholog su obavljali redovne tretmane sa određenom djecom.

DRUŽENJA SA VELIKIM DRUGARICAMA

Prema planiranim aktivnostima obavljana su druženja,a s obzirom na lijepo vrijeme, druženja su upotpunjena  šetnjama ,  izletima, te organiziranim roštiljem sa drugaricama što je za djecu predstavljalo veliko zadovoljstvo.

POSJETE

Veliki broj prijatelja, pravnih i fizičkih lica  je u proteklom periodu posjetilo naš Centar. Najviše posjeta smo imali pred bajramske praznike. Tako su nas u proteklom periodu posjetili:

-Islamović Dženeta-Bosanska Otoka,

-Alma i Alen Kahrić,Aldin Kanurić i Indira Muzaferović-Austrija,

-Mehadžić Bekira-Austrija,

-Raković Mersad,

-Druga srednja škola Velika Kladuša,

-Mešić Đula i Almir-Doboj,

-Udruženje penzionera- Bosanska Krupa,

-Emrulović Selma-Bihać,

-Alen Henda i Damir Topić-TNT SOFT-Ćoralići,

-Tričić Emir –Cazin,

-Džajić Minka-Canada,

-Mateja Lobe-Ljubljana,

-Biserka Kadić-Švicarska,

-Zumreta Kozlica-Švicarska,

-Nail Šahinović-Bihać,

-Tarik i Faruk Smajić-Bihać,

-Klaudija Šahinović Kulen Vakuf,

-M.Z. Golubić,predsjednik Samir Dervišević,

-Ramulić Rasema –Klokot,

-Geadonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić,

-Grupa Zabranjeno Pušenje,

-Adnan Alagić-Bihać,

-Motoristi iz Njemačke-Minhen,

-Bešir Okić –Bihać,

-Anel Halavać-Bihać,

-Dragica Reichlmair Gerson- Minhen,

-O.Š. „Harmani“I 2B razred,

-Prošić Kićeni-Prošići-Minhen,

-Samira i Baris Malkoč-Austrija,

-Elvedin Kečanović-Bihać,

-Ismeta i Nandino Husić-Kulen Vakuf,

-ORBICO D.O.O.-Sarajevo,

-Jasminka Felić i Zlete Felić-Gata,

-Slade Rekić-Turija,

-Edita i denis Mešanović-Austrija,

-Hašim Kendić-Stijena,

-Dječiji vrtić „Pupoljak“-Bihać,

-Edis Okugić. Maintal,

-Mesud  Jukić-Bihać,

-Mujaga Aličajić-Tržačka Raštela,

-O.Š. „Ćoralići“ IIIa razred, nastavnici i roditelji,

-Almir  Musić-Bihać,

-Omir Dželilović-Gata,

-Mehmed Karajić i prijatelji,

-T.R. „Melka“-Velika Kladuša,

-Ibrahim Luluć-Tržačka Raštela,

-Elvira i Faruk Galijašević-Velika Kladuša,

-Centar Ležaj d.o.o.-Brčko,

-Asima i Amir Pečenković-Bihać,

-Rasema Dervišević-Klisa-Kulen Vakuf,

-Sulejma i Sejo Karajčić- Bihać,

-Jasmina i Jasmin Botonjić-Bihać,

-U.G. „Srce Cazina“,

-Zuhra Tatlić-Bihać,

-Selma i Anel Toromanović-Wien,

-Ismet Seferović-Kulen Vakuf,

-Udruženje pčelara „Krajiška pčela“-Velika Kladuša,

-Šefika Kišmetović-Bužim,

-Minela Hadžipašić-Wien,

-Džemat Dušci-Sanski Most,

-Džemat Pritoka –Bihać,

-Džemat Bakšaiš-Bihać,

-Violeta d.o.o. – Grude,

-Selvija Horić-Canada .

Ovim putem djeca i osoblje Centra „DUGA“ se još jednom zahvaljuju svima koji su nas posjetili, te svojim donacijama pomogli normalno funkcionisanje našeg Centra.

 

DJECA DUGE NA LJETOVANJU

Kao i predhodnih godina starija grupa djece je u pratnji teta boravila osam dana na ljetovanju,na već poznatoj destinaciji, malom mjestu na otoku Murteru –Jezera.Pored plaže, kupanja i sunčanja te uživanja u morskim ljepotama, djeca su redovno išla u šetnje pored mora. Ljetovanje djece je uglavnom proteklo uredno,a djeca se sretna ,zadovoljna i sa puno utisaka i doživljaja vratila kući.

INFORMACIJE ZA I KVARTAL 2018

INFORMACIJE ZA I KVARTAL 2018

PERIOD JANUAR-MART

Centar Duga trenutno zbrinjava 20-oro djece ,različite starosne dobi.

STRUKTURA DJECE PO GRUPAMA

GRUPE DJEČACI DJEVOJČICE UKUPNO
I GR. 0-15 MJ 3 5 8
IIGR.15MJ-3GOD 2 2 4
III GR 3-6 GOD 3 5 8
UKUPNO 8 12 20

 

U prvom kvartalu ove godine u Centar je primljeno 5-oro djece –novorođenčadi. Četiri prijema djece smo imali iz bolnice, dok je jedna beba primljena iz porodice.

Što se tiče odlazaka djece iz Centra, u prvom kvartalu ni jedno dijete nije napustilo Centar.

ZDRAVSTVENO STANJE

Uz redovne mjesečne preglede nadležnog pedijatra zdravstveno stanje djece je uglavnom bilo uredno.Po preporuci pedijatra obavljeni su i određeni specijalistički pregledi djece.

Uz saglasnost nadležnog Centra za socijalni rad jedno dijete je obavilo operativni zahvat u Sarajevu, dok je jedno dijete obavilo operativni zahvat u Bihaću u bolnici. Postoperativni oporavak djece je  protekao uredno.

I pored velikih snježnih padavina ove godine, i hladnog vremena, djeca su zavisno od vanjske temperature boravila na svježem zraku, što je od velikog značaja za jačanje imuniteta djece.

Uz sve gore navedeno pored redovne brige o djeci, djeca u našem Centru redovno uzimaju kao redovnu jutarnju terapiju u zimskom periodu med i vitamin C, te periodično sirup Imunoglukan za jačanje imuniteta.

VANJSKI SARADNICI

Naši redovni vanjski saradnici: psiholog i logoped su obavljali svoje tretmane sa određenom djecom,osim u mjesecu februaru,kada su bile velike snježne padavine, pa zbog neprohodnosti puteva nisu bile u mogućnosti da dolaze u naš Centar.

DRUŽENJE SA VELIKIM DRUGARICAMA

Druženja sa Velikim drugaricama iz mjesta redovno su obavljana svakih 15 dana.Zbog zimskog perioda druženja su uglavnom bila u prostorijama Centra,uz igru i planirane aktivnosti sa drugaricama.Takođe je organiziran odlazak na sankanje sa drugaricama te igre u snijegu, što je djeci predstavilo veliko zadovoljstvo.

 

POSJETE

I pored zimskog perioda naš Centar je  imao veliki broj posjeta. Posjetili su nas i svojim donacijama pomogli normalno funkcionisanje našeg Centra:

-Draganović Anes- Ključ,

-Zahirović Jasmina i Mirnes-Ključ,

-Okanović Anita-Austrija,

-Dedić Sadet-Bihać,

-Radnici „FIS“-Bihać,

-Ivana Frančić-Šarlija-Travnik,

-Karabegović Edina-Bihać,

-Demirović Zuhdija-Bihać,

-Čavkić Amina i Mensur-Bihać,

-Hodžić Anita-Bihac,

-Demirović Mirela-Bihać,

-Husić Ismeta i Nandino-Kulen Vakuf,

-Bajrić Amira-Bihać,

-Dragica Reichlmair Gerson-Minhen,

-Tatlić Zuhra-Bihać,

-Huseinbegović Senad-Hadžići,

-Pašić Ismet-Gata,

-H.O. „Ruka nade“-Saint Louis,

-Salkić Adijan-Cazin,

-Radnici Kombiteksa i stečajni upravnik Šefik Smlatić-Bihać,

-Pečenković Sandra i Muslić Emir-Bihać,

-Islamović Dženeta-Bosanska Otoka,

-Kahrić Alma i Alen,

-Kanurić Indira i Aldin-Austrija

Ovim putem djeca i osoblje Centra Duga se zahvaljuju svima koji su nas posjetili.